När det uppstår något fel i lägenheten ska du i första hand försöka begränsa skadan och därefter fylla i formuläret nedan alternativt ringa HSB felanmälan tel. 010-442 24 24.

Vid fel på garageportar kontakta i första hand Jan Marberg tel: 0709-99 42 76, eller styrelsen på tel: 076- 304 44 96.

Felanmälan av bredband och TV görs hos Telia på tel. 020-20 20 70.

Om det är ett akut fel efter kontorstid kontaktar du i första hand styrelsen så de kan bedöma vad som skall göras. I sista hand och om det verkligt akut ringer du själv Secutitas, tel. 010-470 55 98.
Vid exempelvis stopp i avlopp eller om en huvudsäkring i källaren löser ut finns sällan orsak att ringa Securitas.
Du skall inte beställa hantverkare själv om du inte har avsikt att stå för kostnaden.

Sanering av skadedjur:
Försäkringsgivare för sanering av skadedjurär Länsförsäkringar, skadeanmälan görs på telefon 0101-729 729.

Hissar servas av Hissteknik AB. Vid driftstörningar och akuta hissproblem ring tel. 031-337 36 39.
OBS! Vid borttappade nycklar i hisschaktet och vid fel på belysningen görs felanmälan till HSB.