Skyddsrum

Skyddsrum administreras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Närmast finns 2 stycken skyddsrum på 
Grenvägen 4 (äldreboendet), vardera med plats för 180 personer.
Nedan finns en lista på de närmaste skyddsrummen.