Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB sätter nya och mer ambitiösa klimatmål

16 december 2021 Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är tveklöst den största. Därför har HSBs förbundsstyrelse fattat beslut om nya och mer ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ha netto-noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan.
Lövträd i solljus utanför HSB Living Lab Bakom fasaden till HSB Living Lab pågår forskning om framtidens hållbara boende.

Bostadssektorn, från byggprocessen till de boendes livsstil, står för en betydande påverkan på miljö och klimat.

– Som långsiktig aktör, samhällsbyggare och Sveriges största bostadskooperation har HSB ett ansvar och en möjlighet att, på ett väsentligt sätt, bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi är i ett skarpt läge och behöver höja ribban, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund.

2040 ska HSB ha netto-noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet.

Det innebär att klimatpåverkan beräknas för alla verksamheter och skeenden – allt från när HSB bygger och renoverar bostäder till energianvändningen i bostadsrättsföreningarna och i hyresfastigheterna. Även drivmedel i HSBs fordonsflotta, inköp av varor och tjänster och medarbetarnas arbets- och pendlingsresor räknas in i klimatpåverkan och omfattas av målen.

– Vi har utgått från Science Based Targets initiatives (SBTi) metodik för att sätta våra klimatmål i enlighet med det vetenskapliga läget. I början av december skickade vi målen för verifiering hos SBTi. Verifieringen är en kvalitetssäkring och kommer att ske under nästa höst, säger Magnus Ulaner.

Fakta om de nya klimatmålen

Övergripande målformulering: HSB har 2040 netto-noll* klimatpåverkan genom hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Stora och medelstora leverantörer ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025.

Delmål:
-25 % minskad klimatpåverkan till 2025
-50% minskad klimatpåverkan till 2030
-75% minskad klimatpåverkan till 2035, jämfört med basår 2020, i scope 1, 2 och 3**.  

*Nettonollutsläpp uppnås när våra utsläpp av växthusgaser minimerats så långt som möjligt och de kvarvarande utsläppen balanseras av tekniker såsom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), biokol eller ökad kolsänka i skog och mark.

** Greenhouse Gas Protocols indelning: Scope 1 är de egna direkta växthusgasutsläppen. Scope 2 är de indirekta utsläppen från köpt energi. Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver köpt energi, som sker utanför företagets gränser. Här ingår till exempel leverantörers utsläpp.

Läs mer om vetenskapligt baserade klimatmål genom metodiken Science Based Targets.

HSB och hållbarhet

Vi står inför miljö- och hållbarhetsutmaningar av global omfattning. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på begränsad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.

Läs mer om HSBs hållbarhetsarbete