Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny hållbarhetshandbok för bostadsrättsföreningar

07 juni 2021 Den nya handboken Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna – en handbok för hållbarhet ger tips på hur din förening bygger en social och ekonomisk hållbarhet samtidigt som klimat- och miljöpåverkan minskas. HSB har bidragit med kunskap och erfarenhet i framtagningen av handboken, och vi rekommenderar alla som bor i eller arbetar inom en bostadsrättsförening att läsa den.

Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna är en handbok som vänder sig till Sveriges 33 000 bostadsrättsföreningar och utgår från frågan vad egentligen en hållbar bostadsrättsförening är. Handboken utgör en användbar och praktisk guide hur din brf kan gå tillväga för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Magnus Ulaner är miljöchef på HSB Riksförbund och medverkade i framtagandet av handboken.

- Vi ser att bostadsrättsföreningars hantering av hållbarhetsfrågor är något som värderas allt högre av de boende. Denna guide hjälper föreningen med handgripliga råd och tips, och det har varit roligt att kunna bidra med de erfarenheter vi har från exempelvis hållbart byggande, energieffektivisering och även de sociala aspekterna, säger Magnus Ulaner.

Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna är ett initiativ av Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. I materialet har HSB tillsammans med ett flertal andra branschaktörer bidragit med kunskap.