Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nordens högsta Miljöbyggnad – Turning Torso

21 december 2021 Turning Torso, Nordens högsta och antagligen mest skruvade byggnad, har utsetts till Miljöbyggnad. HSB Malmö ser det som startskottet för ett fortsatt arbete med att befästa sina hållbara rutiner och fastigheter.
Turning Torso miljöbyggnad

Miljöbyggnad iDrift lanserades av Swedish Green Building Council i juni 2020 och hittills har 84 objekt certifierats. Nästan omedelbart startade HSB Malmö arbetet med att certifiera Turning Torso.

Sedan tidigare bygger HSB Malmö all sin nyproduktion i enlighet med Miljöbyggnad nivå silver, som är certifieringen för nybyggda fastigheter.

– Det här var något av ett test för oss, ett sätt att doppa tån i vattnet. Det vi ser som en fördel med att certifiera våra fastigheter är att vi får ordning och reda, och bra utgångspunkter inför vårt framtida förbättringsarbete, säger Jörgen Åkesson, projektledare.

roland_jorgen.jpg

Två resurser från HSB Malmö har arbetat från föreningens sida med certifieringen, projektledaren Jörgen Åkesson, och kundvärden Roland Wirén.

Turning Torso är en väldigt komplex byggnad, som genererar en hel del dokumentation. Det har egentligen inte varit några utmanande uppgifter för den här certifieringen, förutom den då stora mängden material vi behövt gå igenom, säger Roland Wirén.

Han tror inte att det skulle vara lika betungande att göra ytterligare certifieringar, då HSB Malmös mest komplicerade byggnad nu är avverkad.

– Det vore intressant att göra certifieringen för ett mer klassiskt malmöitiskt flerfamiljshus från till exempel 1950-talet. Det känns också som om det är görbart, säger Roland Wirén.

– Det är också planen och förhoppningen, att vi kan göra det 2022. Då kan vi visa att man kan utföra certifieringen Miljöbyggnad iDrift för fastigheter över hela spektret, så att säga, säger Jörgen Åkesson.

Fakta – Turning Torso

  • Turning Torso är 190 meter högt, består av 147 hyreslägenheter samt kontor med mötes- och konferensverksamhet. 
  • Fastigheten är byggd i nio delar som skruvar sig 90 grader, och ritades av arkitekten Santiago Calatrava. Turning Torso stod färdig 2005. 
  • Byggnaden fick certifieringen Miljöbyggnad iDrift nivå silver den 13 december 2021. Turning Torso förvaltas av Sundsfastigheter AB, ett helägt dotterbolag till HSB Malmö.