Häradshövdingen (Gamla Tingsrätten)

Precis väster om centralstationen planerar Lunds kommun för ett nytt mötesforum. Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men det kan också bli kontor och eventuellt bostäder på platsen.

Länken i nedan startar en video som går igenom inriktningsbeslutet rörande Häradshövdingen:

https://s3m.io/ip9oZ