Info och ordningsregler

Här kan du hämta hem en skrift med information och ordningsregler. Några ordningsregler finns nedan:

Försäljning av lägenheten

När du ska sälja din lägenhet och funnit en köpare, ska en tillsyn av de delar av lägenheten som föreningen svarar för genomföras. Denna utförs av förvaltaren i närvaro av säljaren. Efter det att tillsynen är genomförd, ska överlåtelseavtalet registreras hos HSB Skåne. Vid försäljning av lägenheten upphör s.k. sidoavtal, t.ex. garageplats, som alltså inte kan lovas bort till köparen. Dessa lokaler förfogar föreningen över. Köparen har rätt att flytta in i lägenheten först när medlemskap beviljats i föreningen. Fram till dess ansvarar säljaren för eventuella skador som kan uppstå.


Lägenhetens utnyttjande

Lägenheten får inte användas till annat än avsett ändamål, d.v.s. som bostad. Den kan alltså inte användas som kontor, annan kommersiell verksamhet eller liknande.


Andrahandsuthyrning

Om du ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort och vill hyra ut din bostad i andra hand, måste du ha tillstånd av styrelsen. Annars riskerar du att bli av med din bostadsrätt. Ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till förvaltaren som också kan svara på eventuella frågor. För mer information samt en mall för att ansöka se bifogat dokument längst ner på sidan.


Grillning

Grillning är inte tillåtet på balkonger och altaner. 
Föreningen har grillplatser på gårdarna, Trollebergsvägen 9,11,15,17,19 och Svanevägen 34.
Grillgaller (max ett per lägenhet) tillhandahålls kostnadsfritt hos förvaltaren.

Husdjur m.m.

Det är inte tillåtet att låta hundar, katter och andra husdjur springa lösa inom föreningens område. Dessa behöver tillsyn för att sanitära olägenheter inte skall uppstå i form av lukt och oljud.

Mata inte fåglar från balkonger och altaner då detta lockar råttor och möss till våra gårdar. Vi har avtal med Anticimex om skadedjursbekämpning.


Hushållssopor

Inom föreningen tillämpar vi återvinning av avfall för att skona vår gemensamma miljö och hålla våra kostnader nere. Organiskt avfall sorteras separat och deponeras i soprummen. Avsedda påsar finns att tillgå i soprummen. Sopsortering av tidningar, papper, metall- och glasförpackningar, plast, elektronik, batterier och glödlampor kastas i särskilda kärl för varje ändamål och tydliga anvisningar finns anslagna på väggen i soprummen.


Grovsopor och trädgårdsavfall

För grovsopor finns en behållare i containergården intill garaget. Detta utrymme är låst för obehöriga, men boende kommer in med sin dörrnyckel. Du ska alltid placera grovsoporna i containern. Skrymmande föremål ska demonteras först så att de inte tar för stor plats i containern.

Placera inte grovsoporna utanför containern. Är den full kontakta förvaltaren.

Vitvaror (kyl, frys, micro etc.) får inte placeras i utrymmet p.g.a. miljöfaran utan ska bortforslas för egen hand eller av leverantören av nya varor. Det finns ett särskilt kärl för mindre elektroniskt avfall i varje soprum.