På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Underhåll av lägenheten

Vem ska underhålla bostadrätten?

Gränsdragningen mellan bostadsrättsinnehavare och förening är inte alltid så lätt att förstå, och inte heller alltid solklar och logisk. Som tumregel gäller normalt att det som är på ”insidan” i lägenhet och balkong ansvarar bostadsrättsinnehavaren för medan ”utsidan” ligger på föreningens ansvarsområde.

Mycket av det som är på ”insidan” fixar ju varje innehavare själv eller med hjälp av familj, vänner och bekanta. Men vissa behöver assistans från föreningen genom HSB Skåne. Alternativt kan ju ”Malte” anlitas och då finns RUT-avdrag att tillgå efter gällande regler.

Om föreningen anlitas gäller att felanmälan görs till HSB Skåne på telefon 046-210 85 00. Fel åtgärdas då baserat på en arbetsorder och är det inte akut (hotar liv och lem) lägger HSB Skåne in det i ordningsföljd. Bostadsrättsinnehavaren får sedan en faktura på det utförda arbetet. Föreningen vill givetvis hjälpa till efter bästa förmåga. Dock gäller att vår vaktmästare i första hand skall utföra de uppdrag som finns i föreningens avtal med HSB Skåne. Det kan därför bli aktuellt med andra personer för att avhjälpa fel invändigt.

I broschyren Vem ska underhålla Bostadsrätten (se dokument nedan) finns de flesta fall avseende ansvarsfördelning redovisade. Broschyren har delats ut till alla lägenheter. Om någon missat den finns det fler på expeditionen. Om det fortfarande är oklart vad som gäller kan vicevärden hjälpa till. Antingen kan han svaret eller så kan han skaffa fram det via sakkunniga i HSB Skåne.

Föreningens styrelse har vid tecknande av avtal med HSB Skåne varit tydlig med att insatserna skall utföras som överenskommet. Hjälp därför våra vaktmästare genom att inte tvinga fram insatser utanför det arbetsschema som fastlagts mellan föreningens styrelse och HSB Skåne.

Men som sagt hjälp finns att tillgå.


Avlopp

Ibland blir det stopp i avloppen vilket är dyrt att åtgärda. Undvik därför att spola ner olja och fett i avloppet i köket. Torka bort fett ur stekpannor och dylikt med papper och släng det i slasken.


Badrum

Om ni ska renovera badrummet, så måste ni kontakta vicevärden innan ni sätter igång. Renovering av golvbrunnar i badrum skall utföras av behörig hantverkare och redovisas till vicevärd efter genomfört uppdrag. 

Endast vår HSB Fastighetsskötare har befogenhet att stänga av och sätta på vatten till lägenheten. kostnaden för detta betalar bostadsrättsinnehavaren. Telefon; 070-884 17 25


Bostadsanpassning

Hjälpmedel, t.ex. i form av dörröppnare till ytterdörrarna i entréerna, är kommunens ansvar. Ansökan skall göras av den person (boende) som har behov. Kostnaderna för insatser åvilar också kommunen.

Ansökningsblanketter finns att hämta på vicevärdexpeditionen.


Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har en bostadsrättsförsäkring (se dokument nedan) hos Länsförsäkringar. Den ingår i månadsavgiften så du behöver inte teckna någon egen separat. Däremot behöver du en vanlig hemförsäkring.


Brandskydd

Föreningen har försett din lägenhet med brandvarnare. Du ansvarar för att brandvarnaren fungerar. Du får inte ta med dig brandvarnaren då du flyttar.

Brandfilt och brandsläckare är kompletteringar du själv gör men som är att rekommendera.

 

Fläktfilter

Tänk på att fläktfiltren i köksfläkten behöver rengöras minst två gånger per år. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att själv göra detta.


Markiser

För åtgärder utanför din lägenhet, t ex uppsättning av vindskydd eller markiser, måste du ha tillstånd av styrelsen.

Markiser inom området skall ha färg Sandatex collection architect nr 84. S5040-Y80R rödbrun. Markiser med denna färg är monterade på hus 32 (mot Svanevägen). Du kan beställa genom Moogio på Traktorvägen 15, telefon 046-30 70 60. Kontakta vicevärden ifall du känner dig osäker.


Säkringar

Det kan vara bra att ha några elsäkringar (proppar) hemma i reserv. Du behöver 10 ampere, 16 ampere och 20 ampere. 10 och 16 ampere byter du lätt själv i elskåpet i din lägenhet. 20 ampere är huvudsäkring i ett låst utrymme i trappan eller källaren. På dagtid hjälper vaktmästaren dig att komma dit. Vid andra tillfällen kontaktar du vicevärden.


Elementen

År 2013 byttes värmeanläggningen och termostaterna på elementen. EVU delade då ut en skrift om hur värmen och termostaterna fungerar. Nedan finns denna skrift att ladda ner.