Sammandrag från styrelsemötena

Brf Gasverket drivs av en styrelse. Denna sammanträder ungefär en gång i månaden. Här finner du sammandrag från styrelsemötena i punktform. Själva protokollet är i enlighet med vad som gäller för de allra flesta styrelser inte offentlig handling och medlemmar kan inte kräva att få se dessa utom vad gäller eventuella egna punkter. Protokollen kontrolleras och granskas av föreningens revisorer.

Sammandrag ifrån styrelsemötena finns under Nyheter