Underhåll av lägenheten

Vem ska underhålla bostadrätten?

Gränsdragningen mellan bostadsrättsinnehavare och förening är inte alltid så lätt att förstå, och inte heller alltid solklar och logisk. Som tumregel gäller normalt att det som är på ”insidan” i lägenhet och balkong ansvarar bostadsrättsinnehavaren för medan ”utsidan” ligger på föreningens ansvarsområde.

Mycket av det som är på ”insidan” fixar ju varje innehavare själv eller med hjälp av familj, vänner och bekanta. Men vissa behöver assistans från föreningen genom Bredablick. Alternativt kan ju ”Malte” anlitas och då finns RUT-avdrag att tillgå efter gällande regler.

Om föreningen anlitas gäller att felanmälan görs till Bredablick på vår hemsida eller per telefon 010-177 59 00. Fel åtgärdas då baserat på en arbetsorder och är det inte akut (hotar liv och lem) lägger Bredablick in det i ordningsföljd. Bostadsrättsinnehavaren får sedan en faktura på det utförda arbetet. Föreningen vill givetvis hjälpa till efter bästa förmåga. Dock gäller att vår vaktmästare i första hand skall utföra de uppdrag som finns i föreningens avtal med Bredablick. Det kan därför bli aktuellt med andra personer för att avhjälpa fel invändigt.

I broschyren Vem ska underhålla Bostadsrätten (se dokument nedan) finns de flesta fall avseende ansvarsfördelning redovisade. Broschyren har delats ut till alla lägenheter. Om någon missat den finns det fler på expeditionen. Om det fortfarande är oklart vad som gäller kan vicevärden hjälpa till. Antingen kan han svaret eller så kan han skaffa fram det via sakkunniga i Bredablick.

Föreningens styrelse har vid tecknande av avtal med Bredablick varit tydlig med att insatserna skall utföras som överenskommet. Hjälp därför våra vaktmästare genom att inte tvinga fram insatser utanför det arbetsschema som fastlagts mellan föreningens styrelse och Bredablick.

Men som sagt hjälp finns att tillgå.


Avlopp

Ibland blir det stopp i avloppen vilket är dyrt att åtgärda. Undvik därför att spola ner olja och fett i avloppet i köket. Torka bort fett ur stekpannor och dylikt med papper och släng det i slasken.


Badrum

Om ni ska renovera badrummet, så måste ni kontakta vicevärden innan ni sätter igång. Renovering av golvbrunnar i badrum skall utföras av behörig hantverkare och redovisas till vicevärd efter genomfört uppdrag. 

Endast vår Fastighetsskötare har befogenhet att stänga av och sätta på vatten till lägenheten. Kostnaden för detta betalar bostadsrättsinnehavaren. Telefon; 010- 177 59 00


Bostadsanpassning

Hjälpmedel, t.ex. i form av dörröppnare till ytterdörrarna i entréerna, är kommunens ansvar. Ansökan skall göras av den person (boende) som har behov. Kostnaderna för insatser åvilar också kommunen.

Ansökningsblanketter finns att hämta på vicevärdexpeditionen.


Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har en bostadsrättsförsäkring (se dokument nedan) hos Länsförsäkringar. Den ingår i månadsavgiften så du behöver inte teckna någon egen separat. Däremot behöver du en vanlig hemförsäkring.


Brandskydd

Föreningen har försett din lägenhet med brandvarnare. Du ansvarar för att brandvarnaren fungerar. Du får inte ta med dig brandvarnaren då du flyttar.

Brandfilt och brandsläckare är kompletteringar du själv gör men som är att rekommendera.

 

Fläktfilter

Tänk på att fläktfiltren i köksfläkten behöver rengöras minst två gånger per år. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att själv göra detta.


Markiser

För åtgärder utanför din lägenhet, t ex uppsättning av vindskydd eller markiser, måste du ha tillstånd av styrelsen.

Markiser inom området skall ha färg Sandatex collection architect nr 84. S5040-Y80R rödbrun. Markiser med denna färg är monterade på hus 32 (mot Svanevägen). Du kan beställa genom Moogio på Traktorvägen 15, telefon 046-30 70 60. Kontakta vicevärden ifall du känner dig osäker.


Säkringar

Det kan vara bra att ha några elsäkringar (proppar) hemma i reserv. Du behöver 10 ampere, 16 ampere och 20 ampere. 10 och 16 ampere byter du lätt själv i elskåpet i din lägenhet. 20 ampere är huvudsäkring i ett låst utrymme i trappan eller källaren. På dagtid hjälper vaktmästaren dig att komma dit. Vid andra tillfällen kontaktar du vicevärden.


Elementen

År 2013 byttes värmeanläggningen och termostaterna på elementen. EVU delade då ut en skrift om hur värmen och termostaterna fungerar. Nedan finns denna skrift att ladda ner.