Hyresnämndens dom

02 februari 2023 Dom i ärendet Brf Linero i Lund om stamrenovering

Hyresnämnden har fattat beslut i ärendet Brf Linero i Lund, angående föreningen begäran om övertagande av ansvaret för badrummen under tid som renoveringen pågår.

Domen är nu növerklagad, Svea Hovrätt har avslagit överklagan 

Du hittar domem nedan.