Felanmälan

Fel som uppstår i föreningens gemensamma utrymmen, eller i de delar av fastigheten som det åligger föreningen att underhålla och sköta ska anmälas till:

Climat80 fastighetsförvaltning
Telefon: 046-10 14 02 Måndag-fredag mellan 08:00-16:00
E-post: fastighetsservice@climat80.se

Viktigt att känna till

Som bostadsrättshavare är du ansvarig för det mesta i din lägenhet samt att själv avhjälpa många av de fel som inträffar i den. Tjänsten för felanmälan är i första hand avsedd att användas för hjälp med de fel som uppstår i föreningens gemensamma utrymmen, och de delar av fastigheten som det åligger föreningen att underhålla och sköta. Hur ansvarsfördelningen ser ut och är reglerad, samt för ytterligare information, vänligen se föreningens stadgar.

Viktigt att känna till och att tänka på är att en felanmälan, som enligt stadgarna faller under ditt ansvar som bostadsrättshavare, räknas som en beställning för vilken du kommer att bli debiterad. 

Akuta fel/skador utanför arbetstid

För akuta fel och ärenden, då det råder fara för fastighet och som inte kan vänta till nästa arbetsdag, ring:

Jourtjänst, Örestads Bevakning
Utanför arbetstid, telefon: 040-93 12 70

OBS! Kostnaden för utryckning/åtgärdande av fel, som enligt stadgarna faller under bostadsrättshavares ansvar, eller för ärenden av icke akut karaktär, kommer att debiteras den som via jouren anmält felet.

Byte av huvudsäkring

Ifall huvudsäkringen har löst ut ska någon av de personer som har åtkomst till elcentralerna kontaktas. Se anslagstavlan i trapphuset.

Exempel på då huvudsäkringen troligen löst ut är då vissa rum och/eller vitvaror är strömlösa utan att någon säkring eller jordfelsbrytare löst ut i lägenheten. 

Driftstörningar

Fel som gäller digital-tv, bredband och ip-telefoni ska man i första hand anmäla till respektive tjänsteleverantörs kundservice. Kontrollera först deras driftstatus för att se om det redan är ett känt problem.