Mäklarinformation

Överlåtelseavgift. 2,5 % av prisbasbelopp inkl. moms. Betalas av bostadsrättshavaren.
Pantsättningsavgift per pant: 1 % av prisbasbelopp inkl. moms. Betalas av bostadsrättshavaren.
Medlemsandel. Kostnad per köpare: 500 kr inkl. moms.
Månadsavgiften. Höjs varje år i takt med att marknadspriser för el, vatten, värme etc. höjs. I avgiften ingår vatten & värme (fast avgift), kabel-tv (Tele2) samt Bredband 1000 (Bredband2).

Tillsyn. Görs av vicevärden  (Climat80).
Telefon: 046-10 14 14

Observera följande!
Vid tillsynstillfället ska det ha gjorts en inventering av samtliga nycklar från säljaren. Det gäller nycklar till:

  • lägenhet
  • entréer
  • postbox 2 st
  • nyckelbrickor (taggar) till tvättstugorna 2 st
  • nyckelbrickor (taggar) till entrépassersystemet (ettor 2 st, tvåor 3 st, treor 4 st, fyror 5 st).

Råder det någon tvekan om antalet nycklar till lägenhet och entréer ska vicevärden kontaktas i god tid före överlåtelsen.

Uppvärmning. Fjärrvärme Kraftringen.
Medlemsansökan. HSB Skåne tar kreditupplysning och skickar sedan ansökan om medlemskap till föreningen.
Renoveringar, gjorda/på gång. Se årsredovisningar på annan plats denna hemsida.
Antal lägenheter. 274 st.
Uthyrning i andra hand. Se Regler & anvisningar på annan plats denna hemsida.

Fastighetsbeteckning
Vikingen 1 (Kämpagränden 13-23)
Vikingen 2 (Kämpagränden 1-11)