Avgiftshöjning och annat som sker under 2023

29 december 2022

Avigiftshöjning

På styrelsemötet den 14 december fattatdes beslut om att från april 2023 höja avgiften till bostadsrättsföreningen med 8%. Föreningens ekonomi bedöms som god men ökade energi- och räntekostander innebär att en höjning bedöms som nödvändig för att vi fortsatt ska ha en så god ekonomi som vi i dgsläget har. 

Renoveringar 

Under 2023 kommer följande renoveringar genomföras: Utvändig målning av träfönster, entrépartier och stålräcken, renoveringar av takfläktar och FX-system samt byte av reglerventiler på värmesystem. 

Motioner 

Styrelsen vill även påminna om att den 28 februari 2023 är sista dag för inkomma med motiner inför årsmötet.