Årsstämma 1 juni 2023

17 februari 2023 Torsdagen den 1 juni 2023 18:00 kommer föreningens årsstämma att genomföras. Vi kommer hålla till utomhus på innergården mellan Lidnersgatan 10 och Lidnersgatan 12. Skulle vädret vara alltför dåligt flyttas mötet till uthyrningslokalen i Lidnersgatan 12.

På stämman kommer en motion gällande omvandling av hyreslokaler i Lidnersgatan 10 och 12 till bostadsrätter tillsammans med HSB att läggas fram.