Information från Valberedningen

Inför föreningens årliga stämma, kommer Valberedningen med information. Se nedan.