Mäklarinformation

Här hittar du som mäklare information du behöver vid försäljning av en bostadsrätt i HSB Brf Östberga.

Föreningen hänvisar alla övriga mäklarfrågor till vår förvaltare Riksbyggen och deras mäklarinformation, se https://maklaredirekt.riksbyggen.se/.
Riksbyggen förvaltar BRF Östberga och alla handlingar ska in till dem.

STATUSKONTROLL
Det är viktigt att befintlig medlem vid försäljning snarast beställer en överlåtelsebesiktning (se pdf längst ner) där en statuskontroll av bostadsrätten genomförs. Detta görs genom kontakt via epost till vår förvaltare här eller ringa 0771 860 860, alternativt genom felanmälan här för vidare information.
OBS! 
För att undvika de vanligaste felen som upptäcks, kan du själv kolla upp detta, innan beställning av överlåtelsebesiktning görs. Se 'Anmärkningar Statusprotokoll' nedan.

Årsredovisningen finns här

Stambyte genomfört 2009/2010 och då byttes elen till trefas.

Föreningen har också under 2015 avslutat en totalrenovering av hela utemiljön. I samband med att vi moderniserar och fräschar upp, kontrolleras också alla vattenledningar och brandposter som föreningen är ansvarig för. 
I april/maj 2019 har ny utebelysning installerats. Vi har fått det betydligt ljusare i vår utemiljö.

Föreningen har tecknat ett avtal med Telenor som innebär att bredband ingår månadsavgiften samt fast telefoni: mer information här:

https://www.hsb.se/contentassets/62125ab4d89d48d2a6c871e5a0ac86a8/infofrbredbb_2018.pdf

 I slutet av februari 2020 togs ett nytt elektroniskt nyckelsystem i bruk.

Vid en extra stämma ang. Gemensam el 6/12 -22, röstades för att Gemensam el ska införas. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden, men genomföradet pågår och preliminärt kan allt vara klart om ca 4 månader. Läs mer här

Inom en femårsperiod kommer också fasaderna att ses över.

Ingen information som inte är redan är officiell lämnas till mäklare.

Om det inte finns information om avgiftshöjningar här på hemsidan innebär det att något beslut om höjning inte fattats.

 
 
Statuskontroll för överlåtelsebesiktning