Förvaltningsfrågor

Föreningen har kontrakt med Riksbyggen som sköter daglig drift och långsiktig planering av underhåll, m.m

Föreningens förvaltare arbetar på uppdrag av styrelsen. Förvaltaren har till uppgift att att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att styrelsen (dvs. medlemmarna) är nöjda och att föreningens ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Förvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. Praktiska frågor ska därför i första hand hanteras via felanmälan eller Riksbyggens ekonomicenter (överlåtelser, lokaler, etc), se nedan.

Förvaltaren och fastighetsskötarna finns på Stamgatan 48.
Besökstid för medlemmar: På tisdagar är det öppet hus för medlemmar mellan kl. 07.00-08.00

Org.nr. för HSB brf Östberga: 702 002-6816

Förvaltare

Ted Lindberg
ted.lindberg@riksbyggen.se

Adress till Bostadsadministration

Riksbyggen
Bostadsadministration
Box 540
721 09 Västerås

Kontrolluppgifter, pantsättning, avgiftsavier, hyra P-platser

Riksbyggens ekonomicenter
0771-860 860
boa@riksbyggen.se

Föreningens fakturaadress:

HSB Brf Östberga
Fack 97832786
R 879
106 37 Stockholm

Hyra extra förråd/lokaler

Petra
hyresobjektsthlm@riksbyggen.se

Överlåtelser

Bostadsadministration Riksbyggen tel 0771 860 860
boa@riksbyggen.se

Styrelsens medlemsmottagning

 Läs här