Valberedning

 På föreningens årsstämma 2022 utsågs: 

  • Max Altez (Sammankallande)
  •  Annika Byrdeman
  •  Lisa Forsmark

 

Vi tar gärna emot förslag och tips från medlemmarna på kandidater till den nya styrelse som ska väljas på årsstämman nästa år!

• Vill du ha nya erfarenheter och arbeta för ett bättre boende? Styrelsearbetet är ett viktigt, ansvarsfyllt men också roligt arbete, med många positiva utmaningar!
• Har du någon relevant kompetens eller erfarenhet som du vill bidra med och som brf Östberga skulle behöva? 
• Även tips om en intressant granne mottages tacksamt!

Skicka ditt meddelande med en kort beskrivning av din bakgrund och dina kontaktuppgifter till valberedningen.brfostberga@gmail.com

VÄLKOMMEN I STYRELSEN DU MED!

 PS Se aktuell information från Valberedningen nedan.

Valberedningen arbete