Styrelse

I styrelsen för HSB Brf Östberga sitter följande ledamöter:

 

Ordförande:  Anders Öhrling
Teknikansvarig:  Lisa Linhardt
Sekreterare: Christina Sävqvist
Ekonomiansvarig:    Lars Holmberg
Ledamöter: Peter Engblom
  Martin Thesén
  Ibrahim Gharib
      
 Suppleanter: Kjerstin Wallton
  Rolf Karneman
 HSB Representant:   Anders Joachimsson

 

Styrelsen nås enklast med epost till styrelsen@hsbostberga.se och ambitionen är att kunna återkomma med svar inom 3 dagar.

Det går även att lägga ett brev i lådan vid Riksbyggens Fastighetsskötarexpedition på Stamgatan 48.

Öppettider för medlemsmottagningen.

Fakt.adress:
HSB Brf Östberga
Fack 97832786
R 879
106 37 Stockholm