Felanmälan

Om något är trasigt eller inte fungerar som det ska i din lägenhet eller i fastigheten ska du göra en felanmälan. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom föreningens stadgar. Om du gör en felanmälan på något som är ditt ansvar att åtgärda, kan det komma att faktureras dig i efterhand. Stadgarna finns att läsa på "Mitt HSB".

Felanmälan dagtid 

FR Fastighetsservice AB

Öppettider felanmälan

Måndag - fredag: 07:00-16:00

Telefonnummer: 033 - 12 30 80
E-post: felanmalan@f-r.se

Hemsida - FR fastighetsservice

Akuta fel och störningsjour på kvällar och helger

Securitas 

Telefonnummer: 010 - 470 53 48

Exempel på akuta fel:

Avlopp

Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avloppet och risk för vattenskada eller personskada finns.

El

Helt strömlöst i huset eller skada på elledning. Risk finns för personskada.

Glas

Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.

Skadegörelse

Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.

Vatten

Vatten strömmar från egendom, till exempel en ledning.

Värme

Kallt i flera rum i bostaden, flera lägenheter är berörda.

Störning

Höga ljud och musik från grannar på sen kväll eller natt.