Information

KOLLEKTIV HEMFÖRSÄKRING

BRF Högas fastighetsförsäkring är från och med 2015-01-01 tecknad i Länsförsäkringar Älvsborg genom en gemensamt upphandlad försäkring via HSB Förvaltning-

I försäkringen ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla boenden bostadsrättslägenheter. Dock måste varje bostadsrättsinnehavare teckna en egen hemförsäkring.

Produktblad för kollektiv bostadsrättsförsäkring för boende

Vid skada följ följande rutiner: Rutin vid skada för boende

PARKERING & GARAGE

Föreningen har 108 parkeringsplatser varav 14 platser har laddmöjlighet för elbil och 107 garage. Dessa uthyrs i mån av tillgång och efter kölista. Parkerings- och garageplats följer inte automatiskt med en lägenhet som säljs.
Kontakta vicevärden om du har frågor eller vill ställa dig i kö.
Det finns även ett antal besöksparkeringar, det finns två laddplatser för elbil. Vi använder oss av Easypark som betalningshanterare.

– Parkeringsplats kostar 165 kr/månad.
– Kallgarage kostar 395 kr/månad.

parkering-garage

FÖRÄNDRING AV LÄGENHETER OCH UTEPLATSER

Tänk på, att vid större förändringar och renoveringar i lägenheten, ex flytt av brunnar i våtrum, ändring av bärande väggar etc, måste man först inhämta tillstånd från styrelsen innan arbetet kan påbörjas.

Samma sak gäller om man vill förändra uteplatser/balkonger, ex. lägga trägolv eller andra större förändringar, så måste tillstånd inhämtas från styrelsen.

Är man osäker på vad som gäller, så kontakta alltid vicevärden.

HUSHÅLLSAVFALL

Sopsortering

Hushållsavfallet sorteras i plastpåsar för brännbart avfall och matavfall innan de placeras i respektive kärl
– grönt kärl för brännbart avfall och brunt kärl för matavfall.
I den vita påsen(som delas ut och finns i tvättstugorna) för matavfall läggs bara matavfall, frukt- och
grönsaksrester.I påsen för brännbart avfall som inte går att återanvända eller återvinnas läggs t.ex.
hushållspapper, kaffesump, blöjor, hygienartiklar, kattsand och kuvert.
Plastkasse för brännbart avfall delas inte ut, men återanvänd gärna plastkassen från affären eller köp
avfallspåsar på rulle i affären. Man får inte använda den vita matavfallspåsen eller storsäckar till
brännbart avfall.

Påträffar avfallshämtaren vita matavfallspåsar i kärlet för brännbart avfall eller andra påsar än vita matavfallspåsar i kärlet för matavfall betraktas kärlet som felsorterat och kommer inte att tömmas!!
Se även till att kärlen inte fylls så att locken inte går att stängas helt. Vi vill inte att fåglar etc hackar sönder påsarna och sprider ut påsarnas innehåll på marken.

 
Återvinningsstationer

Det finns två återvinningsstationer en vid Odinslundsvägen 7 och en vid Odensväg 42 . Här kan man slänga
tidningar, glas, metallförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar.

Se mer information här

Återvinningscentral

Närmsta återvinningscentral är ”Råssa” som ligger utmed vägen mot Olsfors, mer information här >>

FIBER & TELEFONI

Fiber

Samtliga lägenheter inom Brf Höga är anslutna till Telias fibernät. Bredbandsuppkopplingen ger en hastighet på upp till 250Mbit vid kabelanslutning, trådlös uppkoppling som kan ge en lägre hastighet. Högre hastighet går att köpa till. Till samtliga lägenheter hör en Router med tillhörande kablar.
Fasta kostnader för Bredband ingår i månadshyran

Telefoni

IP telefoni ingår i avtalet. Fasta kostnader (ej samtal) för IP telefoni ingår i månadsavgiften för lägenheten
Telias digitala fibernät är sedan slutet 2012 anslutet till föreningens samtliga lägenheter.

TV

Som standard finns Telias kanalpaket Lagom, vilket omfattar följande kanaler:

Utöver detta går det att abonnera på Telias övriga programutbud.

Mer info på Telias hemsida

 

KOMMUNEN

Barnomsorg, Skola, Renhållning, Fritid med mera

Hemsida till Bollebygds Kommun