På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Allmänna regler för HSB:S BRF. Arborraren

Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans avgör vi hur trivsamt vårt boende skall bli.

Genom att följa reglerna och ta ett gemensamt ansvar för vårt boende skapar vi en fin grannsämja i vår förening.
 

 

Lägenheterna

 

Förändringar

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Man måste göra en skriftlig förfrågan eftersom styrelsen inte kan lämna besked direkt via telefon då frågan måste behandlas på ett styrelsemöte. Maila arborraren@bredband.net eller lämna din förfrågan i brevinkastet utanför styrelserummet.

Exempel på väsentliga förändringar är badrumsrenovering, rivning eller flytt av väggar, renovering av kök, montering av markiser, installation av tvätt- eller diskmaskin, byta ut badkar mot duschkabin, byte av blandare samt arbeten med el- och ventilationsinstallationer.

Något som är väldigt viktigt att tänka på om man ska renovera köket och byta fläkt är att det måste utföras på rätt sätt. Gör man ändringar på fläkten kan dina grannar påverkas om det utförs på ett felaktigt sätt. Det är viktigt att veta att köksfläkten är en del av vårt gemensamma ventilationssystem med central styrning. Man får absolut inte installera en fläkt med motor i vårt system. Det måste vara en fläkt som är anpassad till vårt system.

För allas säkerhet, låt en fackman utföra installation av tvätt- och diskmaskin eller andra arbeten i våtrum samt el- och ventilationsinstallationer. Detta är för att skydda er själva och undvika vattenläckor eller andra skador i framtiden. Alla har i sin lägenhetspärm en gränsdragningslista på vem som ansvarar för vad i lägenheten, är du osäker kontakta styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Vi har möjlighet att hyra ut vår lägenhet i andra hand. Uthyrning av lägenhet i andra hand kräver att man har bott minst 6 månader månader i föreningen samt styrelsens godkännande. Uthyrning i andra hand godkänns endast med giltigt skäl och under max två år. Styrelsen medger högst ett år i taget.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning som motsvarar 10 % av gällande prisbasbelopp per år. Avgiften läggs till hyresavin månadsvis. 

Föreningens stadgar innehåller en utförligare beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten samt om andrahandsuthyrning.

 Balkonger

Visa hänsyn till dina grannar. Om du vill hänga tvätt på balkongen se då till att tvätten inte stör grannarna.

Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongräcket.

Mattor och sängkläder ska skakas och piskas vid piskställningarna mellan husen, inte på balkonger eller loftgångar.

Grillning är inte tillåten på våra balkonger eller loftgångar då detta medför en stor brandrisk.
Endast grillning med elgrill är tillåten på balkonger.
Använd istället våra uteplatser mellan husen eller grillplatsen vid hus 13.

Tänk på att loftgångarna på nya delen inte är en balkong. Dessa räknas som trapphus och är därför utrymningsväg. Förvaring av utemöbler, leksaker eller blomkrukor är inte tillåtet på loftgångarna.

Trivselfrågor

Tänk på att ditt golv är din grannes tak och att ni har gemensamma väggar. Det är därför viktigt att du inte låter tv och radio stå på för högt, att du inte går med skor med hårda sulor inomhus, eller gör någonting annat som är störande.

 Tiden för nattvila är mellan 22.00 och 07.00. Då ska det vara lugnt och tyst. Tänk även på dessa tider om du har egen tvättmaskin i din lägenhet. Ljudet från centrifugen sprider sig lätt i huset.

Om du ska utföra störande arbeten i din lägenhet som t.ex. borra i betong, slipa golv eller spika är det tillåtet mellan 07.00-20.00 vardagar och mellan 09.00-18.00 på lördagar, söndagar och helgdagar.

När du skall ha fest i lägenheten meddelar du grannarna innan och visar hänsyn.

Undvik att röka under fläkten inomhus då röken går direkt in till dina grannar.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, cykelrum, vind, källare och övriga gemensamma utrymmen.

Alla trapphus och gångar i källaren och på vinden skall vara tomma, detta för att inte hindra utrymning vid brand.

Föreningen anlitar en firma för trappstädning, men där ingår inte fönstren i trapphusen. Dessa tvättas i samband med vår- och höststädning.

Rökning i gemensamma utrymmen är inte tillåten.

Gården

Katter och hundar ska vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådan, på grönytor eller på gångvägar.

 

Sophantering

Brf Arborraren har två miljöhus. Här sorterar vi våra sopor.

Det finns tolv olika fraktioner:

•                          Kompost

•                          Glasförpackningar - färgat och ofärgat

•                          Kartong/wellpapp

•                          Metallförpackningar

•                          Plastförpackningar – hårdplast, mjukplast samt frigolit

•                          Tidningar

•                          Glödlampor

•                          Lågenergilampor

•                          Småbatterier

•                          Lysrör

•                          Elavfall – finns endast i miljöhuset mellan 19-21

•                          Restavfall = hushållsavfall, det som inte går att sortera i kategorierna ovan. Dock inte miljöfarligt avfall eller saker som inte får plats i kärlen.

Sorteringsanvisning finns anslaget i båda miljöhusen på anslagstavlan samt i anslutning till kärlen.

Avfall som inte kan sorteras i våra miljöhus ska du transportera till kommunens återvinningscentral. Den som är närmast ligger i Sävenäs.

Trädgårdsavfall ska du i möjligaste mån sortera som kompost, annars slängs det bland hushållsavfallet.

Två gånger per år i samband med vår- och höststädningen erbjuder föreningen möjlighet att slänga grovsopor i en container.

Tvättstugorna

Om alla följer anvisningarna som finns i tvättstugorna fungerar maskinerna bättre och håller längre.

Efter tvättpasset ska du städa tvättstugan. Tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar ska slängas i miljöhusen.

Använd tvättpåse till BH med byglar och töm alla fickor innan tvätt för längsta möjliga hållbarhet på maskinerna.

 

Tänk på att hålla tiderna. Om du inte kan börja tvätta direkt när tvättiden börjar anteckna starttiden i listan om du vet den, då kan någon annan utnyttja tiden före. Vi rekommenderar även att om du blir klar före tvättidens slut, så skriv ”klar” i listan, då kan någon annan kan få chansen att tvätta på återstående tid. Du får inte ta en bokad tvättid även om den inte påbörjats efter en timma. Torktiden fortsätter en timma efter tvättiden. Tvättmaskiner och torktumlare fungerar fram till 21.00 på kvällen, därefter bryts strömmen. Torkrummen fungerar fram till 22.00.

Tiden mellan 20.00 och 21.00 är en akuttid som endast får bokas samma dag.

Speciell mattvättmaskin med separat torkrum finns i hus 19. Bokningslistan hänger på anslagstavlan i tvättstugan i hus 19.

Gästrum

Gästrummet ligger i källaren på hus 21. Alla medlemmar i Brf Arborraren har möjlighet att hyra gästrummet till sina gäster.

Rummet är ca 22 m2 och det finns plats för 3-4 vuxna. Det innehåller två 90cm-sängar och en bäddsoffa. Där finns fyra täcken och fyra kuddar. Gästerna ska själv ta med lakan, handdukar och toalettpapper.

För allas trevnad är rökning och husdjur inte tillåtna i gästrummet.

Det finns en toalett i korridoren men ingen möjlighet till dusch.

I gästrummet finns kylskåp, mikrovågsugn, vattenkokare och kaffebryggare.

Priset är 150 kr per natt, med en begränsning på max 6 nätter i sträck. Avgiften betalas kontant i förskott när du hämtar nyckel och tagg.

Bokning sker via telefonsamtal till ansvariga, se lista i källargången utanför rummet. Bokning ska göras senast 48 timmar innan tänkt övernattning, undantag medgives endast efter överenskommelse med ansvarig.

Avbokning av bokat rum ska göras senast 48 timmar innan tänkt övernattning. Vid senare avbokning debiteras full avgift för första natten.

Hyrande medlem är ansvarig för sina gäster och städning av rummet. Vid utebliven städning debiteras medlemmen 500 kr.

Parkering

Brf Arborraren har 36 p-platser till uthyrning. Kölistan hittar du på vår hemsida. Anmälan till kölistan görs via HSB till Andreas Johansson på telefon 010-442 20 87.

Det går också bra att lämna anmälan via e-post till Andreas.W.Johansson@hsb.se. Anmälan ska innehålla namn, lägenhetsnummer och adress.

Följande regler gäller och ska kunna styrkas för att hyra en parkeringsplats:

-                           Att lägenhetsinnehavaren är folkbokförd på adress inom föreningen.

-                           Att lägenhetsinnehavaren äger det fordon som ska nyttja platsen

-                           De som har firmabil/tjänstefordon/leasingbil måste lämna in intyg från arbetsgivaren.

Hyr du ut din lägenhet i andra hand tillfaller parkeringen föreningen under andrahandsuthyrningen.

Felanmälan

Vid fel i din lägenhet gör du en felanmälan till HSB fastighetsskötsel.

Via vår hemsida: www.hsb.se/goteborg/arborraren, välj felanmälan uppe till höger.

Via telefon: 010-442 24 24

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta SOS alarm på 031-334 11 70. Akuta fel kan t ex vara en vattenläcka eller strömavbrott.

Fel i gemensamma utrymmen anmäls till ditt husombud.

Fel i hissar anmäls till någon i styrelsen eller ditt husombud.

Kontaktuppgifter finns i trappanslagen.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans försöker vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, vind, trappuppgångar och övriga gemensamma utrymmen hålls ordentligt låsta.

Om det uppstår skador på våra hus, våra gemensamma utrymmen eller vår utemiljö, anmäls detta genast till husombuden.

Förlorar du en tagg skicka ett mail till styrelsen och meddela numren på de taggar du har kvar, så kan den förlorade taggen spärras.

Styrelsen

Styrelsen har möte första helgfria måndagen i månaden, kl.18.00 dock inte i juli månad. Årsstämma i Brf Arborraren genomförs vanligen i april månad.

Styrelsen informerar föreningens medlemmar främst via Arborrarbladet och hemsidan. www.hsb.se/goteborg/arborraren.

Trivselreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar.

Frågor och synpunkter kan lämnas till styrelsen via mail till arborraren@bredband.net eller skriftligen i vårt brevinkast i källaren i hus 13.