Fasadprojektet

Här kommer styrelsen regelbundet att publicera information om fasadprojektet

Fasadprojektet är uppdelat i tre etapper där etapp 1 & 2 är upphandlat och byggnation pågår. Det är tänkt och handla upp etapp 3 under 2023.

Kolla gärna på status och tidplan för mer detaljerad information.

  • Entreprenör kommer göra provbalkong och provräcke på Cederflychtsgatan 1 i höst.
  • Du kan fortfarande använda tvättstugan vid renoveringen, förutom när de sanerar. Då kommer MVB att sätta upp lappar på dörren.
  • Vid frågor gällande fasadprojektet ber vi er titta på frågor och svar fliken. Hittar ni inte er fråga där så ber vi er mejla styrelsen. 
  • Vid problem eller skador ber vi er att göra en felanmälan till HSB. 
  • Vid problem utanför arbetstid så är det jourtelefonen som gäller.