Fasadprojektet

Här kommer styrelsen regelbundet att publicera information om fasadprojektet

Fasadprojektet inleds den 1 december på Friedländers gata 10-16.

Om akuta problem uppstår på utsidan av husen efter arbetstid, dvs 16.00 - 07.00, under tiden fasaderna renoveras kontakta MVB Väst AB 
via mail backebol@mvbab.se eller mobilt 0730 305502.