Fasadprojektet

Här kommer styrelsen regelbundet att publicera information om fasadprojektet

Fasadprojektet etapp 3 är äntligen på gång. PSAB som vi valde som entreprenör håller på att etablera sig i området. Vi valde att lägga ut den sista etappen för att försöka få ner kostnaderna. Arbetet har varit omfattande med att välja entreprenör och förhandla för att få ner kostnaderna. Genom att ventilation och uteplatser ingår lyckades vi pressa priset med ca 20-30 miljoner kronor.

Kolla gärna på status och tidplan för mer detaljerad information.

  • I samband med fasadprojektet i etapp 3 så kommer er ventilation och uteplatser också att göras om.
  • Du kan fortfarande använda tvättstugan vid renoveringen, förutom när de sanerar. Då kommer entreprenör att sätta upp lappar på dörren.
  • Vid frågor gällande fasadprojektet ber vi er titta på frågor och svar fliken. Hittar ni inte er fråga där så ber vi er mejla styrelsen. 
  • Vid problem eller skador ber vi er att göra en felanmälan till HSB. 
  • Vid problem utanför arbetstid så är det jourtelefonen som gäller.