Gym och bastu avgiftshöjning

08 mars 2022

1/4-2022 Höjs avgiftför gym och bastu till 800kr per år.

Detta pga inköp av ny maskin och ökade kostnader för underhåll.