OVK Under Mars och April

10 mars 2022

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)

Enligt lag och Boverkets förordning (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av funktionskontrollanter, skall samtliga ventilationssystem i detta hus kontrolleras regelbundet. 

Vi kommer till era lägenheter under Mars och April mellan 08.00 – 15.00 med avisering i förväg

 Tillträde till lägenheten kan ske på ett av följande sätt:

1.     Ni är hemma eller tillser att någon tar emot oss.

2.     Vi finns på plats 0745 - 0800 vid entrén om du vill lämna nycklar.  

3.     Ni ringer och bokar en tid aktuell dag.

4.     Ni lämnar extranyckel i kuvert till HSB Förvaltningskontor på Gösta Berlingsgata 32, ni märker kuvert med Brf Bäckebol, adress och ditt lägenhetsnummer. OBS ni får ej ange ett lägenhetsnummer som har fyra siffror, utan ska använda föreningens nummer som är 1 till 3 siffror, numret finns på ert brevinkast. Nyckeln lämnas senast tisdag 2022-03-15.

Inlämnade nycklar återlämnas i respektive brevinkast efter avslutat arbete.

 Förberedelser

Samtliga rum i lägenheten kommer att besökas för kontroll av ventilationen.  Tillse så att det är fri passage till alla ventiler i kök, badrum och wc. Ni måste se till att det går att ställa en trappstege under frånluftsventilerna i badrum, wc mm.

Om tillträde ej ges och ingen återkoppling görs så vidarefakturerar föreningen er samtliga merkostnader som tillkommer.

 

Corona-anpassat besök

Ring och avboka om du är sjuk, känner dig hängig eller har feber. Vi kommer under inga som helst omständigheter besöka din lägenhet varken om ni eller vi känner oss sjuka.

 Har Du frågor eller vill boka tid så kontakta undertecknad.

 Vänliga hälsningar

Ren Ventteknik i Göteborg AB, RVT

Pavo Johansson, tel 0767-626365.