Färdigställande av gator

26 maj 2021 Trafikkontoret som utför arbetet med färdigställande av gator kring vårt kvarter har nu kommit med preliminära tider för utförande, se bild