Lindholmshamnen - utbyggnadstidplan

11 januari 2024

Konsortiet Lindholmshamnen har tagit fram en preliminär tidplan för återstående arbeten i området, se bilaga.


Till nyhetslistan