Föreningsnytt juni

14 juni 2022 Hälsning från ordförande Ett stort tack till er som deltog under årsstämman och gjorde den till en interaktiv och bra stämma. Det kändes väldigt bra att vi efter några års pandemi återigen kunde hålla en normal stämma där vi träffas fysiskt och kan gå igenom vad som hänt under året och vad som är på gång i föreningen. Vi kommer den närmaste tiden anslå informationslappar i trapphusen med kontaktuppgifter till den nya styrelsen, men på hemsidan finns namnen och rollerna. Jag vill också passa på att önska er alla en riktigt skön sommar! Lars Renström

Expeditionen tar sommaruppehåll
Under fyra veckor, v 27-30, kommer expeditionen att vara sommarstängd. Vi vill därför be er som har ärenden som rör dessa veckor att kontakta expeditionen innan v 27. Felanmälan fungerar som vanligt.

Inglasning av balkonger
Flera av våra medlemmar har tecknat kontrakt med Lumon for inglasning av balkonger. Bygglovet är godkänt och gäller i 5 år. Föreningen bekostar bygglovet. Medlemmar som väljer att glasa in balkongerna betalar direkt till Lumon, samt del av kostnaden för den obligatoriska kvalitetsansvariga.

Rensning av cyklar m.m. i de gemensamma förråden
I vecka 36 och 37 kommer vi att rensa bort cyklar, däck, möbler, vagnar mm som inte är uppmärkta med lägenhetsnummer. Märkt de föremål som ska vara kvar tydligt med ert föreningsunika lägenhetsnummer (ej skatteverkets nummer) senast söndagen den 4 september.

Varför finns det skyltar som förbjuder rastning av hund?
En fråga som ställts är varför det finns skyltar som förbjuder rastning av hund? Skylten betyder inte att hundar är förbjudna inom området. Däremot är skyltarna uppsatta på objekt som långsamt förstörs av hundurin. Att byta objekten är kostsamt, och kan enkelt undvikas genom att hundägare tänker sig för när de rastar sina fyrbenta familjemedlemmar.

Nyplantering av träd och buskar
Trädgårdsgruppen planerar för ny- och omplantering av träd och buskar i hela området. Tidigare entreprenadarbeten och skador har gjort så att en del träd och buskar behövts tas bort. Grönskan ska återställas, och vi beräknar att arbetet startar i september.

Grovsoprummet
Det är viktigt att alla följer de regler som gäller för grovsoprummet. Skrymmande möbler, farligt avfall, hushållssopor och byggavfall ska inte slängas där. Förpackningar ska till en återvinningsstation och inte till grovsoprummet. Om grovsoprummet missköts kommer det att låsas, och vi återgår till att hämta nyckel på Expeditionen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen