Länkar

Hsb Göteborg - här hittar du infromation om HSB Göteborg och te.x aktuella rabatter

https://mitthsb.hsb.se/ - här kan du logga in på "Mitt HSB". Där ser du information om ditt medlemsskap.

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/avfall-och-atervinning/ - här hittar du information om återvinning och hur du ansöker om ÅVC-kort