Medlemsärenden

Vi har besökstid i Kubiken den 1:a måndagen i varje månad (förutom juli och augusti), kl 17:30 - 19:00.

Övrigt kontakt sker via epost till info@gardsasdalen.se (räkna med en veckas handläggningstid).