Lägenheter

Antal lägenheter på Beryllgatan 444 st

66 st 4 rum o kök om ca 96 m2

204 st 3 rum o kök om ca 81 m2

120 st 2 rum o kök om ca 67 m2

36 st 2 rum o kök om ca 48 m2

12 st 1 rum o kök om ca 53 m2

6 st 1 rum o kök om ca 46 m2