Fritid

Fritidsverksamhet på Beryllgatan

Varje år anordnar föreningen någon form av medlemsaktivitet. Du är välkommen med förslag på aktiviteter.