På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Stadsodling

Våren 2018 initierades stadsodling i 24 pallkragar på gård 3 (Övre Hallegatan 20-30).

Odlingen startades våren 2018 och tillhör bostadsrättsföreningen Linjalen.

Utgångspunkten för odlingen är att den ska:
• bidra till trivsel och social samvaro i föreningen
• vara lätt att tillgå och bruka för föreningens odlare
• vara hållbar över tid och i förhållande till miljömässiga aspekter
• vara estetiskt tilltalande

De 24 pallkragarna hyrs av medlemmar i föreningen. Kostnad per pallkrage och år: 150 kr.
Det som odlas i pallkragarna tillhör respektive odlare. 

I mitten av odlingen har en rund odlingsplats med prydnadsväxter samt växter som ger frukt och bär iordningställts. Det är fritt fram att plocka bär från dessa växter för eget bruk. Tänk dock på att det kan vara många som vill plocka så var hänsynsfull och lämna åt andra.

Regler
Längst ned på denna sida kan du se vilka regler odlarna har att rätta sig efter.

Kontakt
Om du är medlem i HSB brf Linjalen och vill börja odla eller har synpunkter eller frågor så kan du kontakta Odlingsgruppen som administrerar odlingen på brflinjalen.odling@gmail.com

Odlarnas styrgrupp, som administrerar odlingen
Teresa Barros - VS 11
Magnus Lövdahl - ÖH 16
Anders Johansson - ÖH 18
Gunilla Carlsson - ÖH 18
Margaretha Poulsen - ÖH 24
Nomi Szpiro Eriksen - ÖH 28
Tomas Alriksson - ÖH 36

KÖLÄGE
Under 2020 har två pallkragar gått vidare till nya odlare och en lägenhet står nu i kö.
__________________________________________________________________

Historik
2015 - Motion om att utreda stadsodling i HSB brf Linjalen får bifall vid årsstämman
2016 - Odlingsgruppen bildas efter att intresserade boende efterlysts via anslag
2017 - Odlingsgruppen utreder boendes intresse för odling, lämplig typ av odling, möjlig placering av odlingsplats, lämpliga regler för odling, kostnad för initiering och bibehållande, möjlig ansvarsfördelning och möjligheter till ekonomiskt stöd för uppstart. Ett konkret förslag på hur odling skulle kunna initieras i föreningen tas fram och presenteras för föreningens styrelse (förslaget finns att läsa i sin helhet nedan). Styrelsen godkänner förslaget. HSB brf Linjalen ansöker om Göteborgs Stads initieringsstöd för bostadsnära odling. 
2018 - Göteborgs Stad beviljar föreningens ansökan om initieringsstöd för bostadsnära odling. De 24 pallkragarna fördelas bland de boende som anmält intresse och odlingsplatsen ställs iordning.

 

Tidigare nyheter om odlingen
www.hsb.se/goteborg/brf/linjalen/nyheter/odling-i-pallkrage/
www.hsb.se/goteborg/brf/linjalen/nyheter/odling-i-pallkrage---platser-nu-fordelade/

Bilder från stadsodlingen
 • 201811 - plantering av blomsterlök
  201811 - plantering av blomsterlök
 • 201811 - förvaring för trädgårdsredskap och kompostbås tar form
  201811 - förvaring för trädgårdsredskap och kompostbås tar form
 • 201810 - morotsskörd
  201810 - morotsskörd
 • 201809 - skördefest och knytkalas med egenlagad mat baserad på odlade grönsaker och kryddor.
  201809 - skördefest och knytkalas med egenlagad mat baserad på odlade grönsaker och kryddor.
 • 201808 - odlingen är i full gång. Mittenrundeln har fått sina första växter.
  201808 - odlingen är i full gång. Mittenrundeln har fått sina första växter.
 • 201806 - solen skiner och det börjar ta fart i pallkragarna.
  201806 - solen skiner och det börjar ta fart i pallkragarna.
 • 201805 - odlingsstart.
  201805 - odlingsstart.
 • 201805 - odlingsplatsen har just initierats. Ännu är inte mittenrundeln klar.
  201805 - odlingsplatsen har just initierats. Ännu är inte mittenrundeln klar.
 • 201904 - odlingsplatsen har växter i mittrundeln. Kompost/bord och förvaring/bänk är på plats.
  201904 - odlingsplatsen har växter i mittrundeln. Kompost/bord och förvaring/bänk är på plats.