Städdagar

En lördag vår och höst städar vi gemensamt våra gårdar och lokaler.

Städdagen är i första hand en social sammankomst.
Hit är alla välkomna även ni som inte aktivt kan delta på städdagen.

Förtäring serveras vid Stubbvägen 12.

Vi ställer också upp en container för blandat avfall vid infarten till Stubbvägen.

I denna får inte miljöfarligt avfall slängas.