Om du behöver hjälp

Akut situation = Ring 112 - tveka inte att larma i en akut situation.
Om det börjar brinna - försök stänga in brandhärden, larma och säkra dig själv.

FELANMÄLAN

Gör en felanmälan om något är trasigt i din lägenhet eller om du vill få kontakt med fastighetsskötaren för annan hjälp. Du kan också ringa Felanmälan på 010-442 24 24.

När du gjort din felanmälan kommer den upp på fastighetsskötarens mobil och han kan vidta åtgärder och planera sitt arbete.

Via felanmälan kan du även beställa arbeten av fastighetsskötaren som du vill få utfört och själv betala för. 

BOENDESERVICE

Vänd dig till HSB Boendeservice för dina ärenden som privatperson. Enklast via mail till boendeservice.gbg@hsb.se men du kan också ringa 010-442 20 00 klockan 08.00-16.30. 

AKUTA FEL I FASTIGHETEN, HISSAR ELLER STÖRNING (länk)