Boende

Välkommen till Brf Slottsskogen, vi hoppas du kommer att trivas i vår förening och med dina nya grannar

För att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt krävs att du beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. För att kunna bli medlem i  bostadsrättsföreningen måste du också vara medlem i HSB. Du får inte flytta in i lägenheten före medlemskapet är beviljat. Du kan heller inte pantsätta bostadsrätten innan dess.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?

Bostadsrättsföreningen äger föreningens fastighet inklusive alla lägenheter i huset. Du som bostadsrättshavare äger en andel i bostadsrättsföreningen. Din andel kallas bostadsrätt och motsvarar din andel av föreningens förmögenhet samt ger dig rätt att under obegränsad tid använda din lägenhet.

Marken utanför lägenhet i markplan är inte upplåten med bostadsrätt, utan med nyttjanderätt. För att en yta ska anses vara upplåten med bostadsrätt ska detta uttryckligen anges i upplåtelseavtalet. Det innebär att om det inte framgår av upplåtelseavtalet att en uteplats är upplåten med bostadsrätt är uteplatsen att betrakta som en allmän nyttjanderätt.

UNDERHÅLLSANSVAR

Som ny bostadsrättshavare övertar du den förre medlemmens underhållsansvar för lägenheten. Vid övertagandet får du ett avflyttningsprotokoll där eventuella fel och brister finns noterade. 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten vid behov. Här hittar du regler som gäller vi renovering

NYCKLAR

Vid överlåtelsen får du får du nycklar av säljaren/mäklaren. När vi säkrat att du flyttat in ordentligt ersätts de nyckelbrickorna av nya så att gamla/förkomna brickor avslutas. 

INTRODUKTIONSMÖTE

Styrelsen bjuder in till ett introduktionsmöte som tar ca 1,5 timme och sker på föreningsexpeditionen (Övre Husargatan 39, ingång från gården). Du får en kallelse till mötet, som är obligatoriskt för alla nya medlemmar. Vi går igenom vad det innebär att bo i bostadsrätt, hur föreningen är organiserad, bokningsrutiner, felanmälan samt vilka trivsel- och ordningsregler som gäller. 

RUNDVANDRING

Rundvandring för bättre orientering - rundvandringen är för både nya och gamla medlemmar. Vi besöker gemensamma faciliteter som tvättstugor, övernattningslägenheter, föreningslokal, motionsrum, hobbyrum, bastu, återvinningsrum med mera. Rundvandringen sker efter introduktionsmötet.