Info från styrelsen 20-08-18

18 augusti 2020
  • Vår uppskattade gårdsfest kan vi ej genomföra i höst, men förhoppningsvis nästa år.

 

  • Årsstämman i november kommer att genomföras digitalt i någon form. Detaljerad information kommer tillsammans med kallelsen i oktober. Ev. motioner ska lämnas till styrelsen senast 15 september.

 

  • Häckarna vid uteplatserna kommer att klippas under senare delen av september. Vi har velat att dessa ska bli högre enl. önskemål. Bo o Son klipper toppen och yttre del, resten ansvarar resp. lägenhetsägare för. Det är viktigt att vi får en enhetlig utformning av häckarna mot innergården och bakom hus 3 och 4.