Status på garantiärenden

29 november 2020 För er information så befinner sig vår förening fortfarande i en garantiperiod. Det innebär att vissa problem och fel ska åtgärdas av HSB/Peab. Skulle föreningen via Bo o Son agera snabbt med vissa åtgärder finns en risk att byggaren och dess underentreprenörer framöver ifrågasätter våra eventuella icke förankrade åtgärder, med direkt följd att garantier upphör. Det kan riskera att bli kostsamt för vår förening. Med det sagt är det givetvis oacceptabelt att ha för kallt i lägenheten, men just nu är det lite av en balansgång, agera snabbt eller säkerställa att åtgärd görs på korrekt sätt.

- Ärende Värme, klagomål från många lägenhetsinnehavare. Här sker två parallella åtgärder. Bo & Son har i samarbete med VVS installatör på gång en kontroll av Värmekurva i husen som styrs via ett datasystem och även kontroll av ledningar i några lägenheter. Detta skall genomföras i v.49. Enligt svensk bygg std, är det 21-22 grader som skall gälla i hyreshus. Detta kan ju upplevas olika och är väldigt individuellt.

Parallellt sker den av oss initierade Inomhusmiljö utredningen. Bo&Son har anlitat en konsult som onsdagen 2/12 kommer att göra mätningar i de lägenheter som har gjort en felanmälan. Vår förhoppning är att felorsak hittas så att vi återigen kan driva frågan mot HSB/Peab, som hittlills avskrivit alla ärenden.

- Ärende: Dörrlås, Myggan Eriksson 12. Byggbeslag har beställt ny låskista kommer att monteras så snart som möjligt. Oklart om garantiärende, Peab hävdar åverkan på dörren, möjligt inbrottsförsök. 

- Ärende: fel på Armatur/lampa Åke Falcks gata 7 och Myggan Eriksson 6. Problemet är att få fram Reservdelar, arbetet kan inte slutföras förrän i Jan.2021

- Ärende vatten på balkonggolv inglasad balkong. PEAB anser att det är inget tätt uterum och man får kalkylera med att vatten kan tränga in. PEAB har hänvisat till Technova lev.av inglasning. Kommentar från styrelsen, man kan själv sätta upp plastlistor mellan glasen för att minska vatteninträngning.


Till nyhetslistan