På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bra att veta

Här hittar du information om saker och ting som berör dig som bostadsrättsinnehavare i HSB Alrik.

 

Brandlarm Fastigheten är utrustad med brandlarm som är kopplat till vaktbolag.

Brandsäkerhetsföreskrifter Rökning och användande av öppen eld är förbjudet i alla gemensamma utrymmen.  Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i förråden. Mopeder får inte förvaras i cykelrummen. Trapphus och förrådsgångar ska hållas fria från alla slags föremål. (brandförsäkringsvillkor)

Bredband/kabel TV Föreningen har ett avtal med Com Hem som ger tillgång till ett grundutbud. Man kan via Com Hem själv köpa till ytterligare kanaler. 

Föreningen tillhandahåller även utan extra kostnad fast bredband och telefoni via Com Hem. Man beställer anslutning direkt från Com Hem. 

Cyklar placeras i cykelställ vid entréer eller i cykelrum i källaren med ingång via källartrappa på husgavel.

Däckförrådet är endast till för dem som har garageplats. Alla däck ska vara märkta med namn, adress och lägenhetsnummer. Endast en omgång däck får förvaras i förrådet.Däcken förvaras på eget ansvar.

Entréerna är låsta dygnet runt. För att komma in krävs en tagg (plastbricka). Håll taggen framför läsaren så öppnas porten.

Försäkring Bostadsrättsföreningen Alrik har fullvärdesförsäkring för fastigheterna. Dessutom har Brf. Alrik tecknat ett bostadsrättstillägg för de delar som bostadsrätts-innehavaren ansvarar för. Det innebär att ni endast behöver försäkra lösöret med en hemförsäkring. Ni ska givetvis ha en hemförsäkring.

Garagelås fungerar på samma sätt som låsen vid entréerna, under förutsättning att ni har behörighet till garaget. Det finns även möjlighet att köpa en fjärr öppnare till garageportarna. Det krävs även tagg eller fjärr öppnare för att öppna garageporten från insidan.

Hissar är utrustade med nödsignal som är kopplad direkt till larmcentral. Detta betyder att, om ni fastnar i hissen, trycker ni på knappen ”nödsignal”. Ni får då kontakt över telefonnätet med en person som kan ge besked om hur länge ni får vänta på reparatör, som oftast kan komma omgående.

Hobbyrum för enklare snickerier finns i källaren på Hagavägen 1 C. På dörren finns information om var nyckeln kan lånas. Hobbyrum finns även på Vasagatan 16 A. Här bokar du veckovis och låser med eget hänglås. Städa efter er när ni använt hobbylokalerna.

Hushållssopor sorteras i brännbart och komposterbart och kastas i låsta behållare (moloker) som är placerade vid Vasagatan 16 A. Molokerna öppnas med er tagg. Det är absolut förbjudet att slänga glas i molokerna. Glas, metall, tidningar och plast lämnas vid kommunens återvinningsanläggning utefter Vasagatan. Kattsand kan lämnas i molok för brännbart. Porslin kan lämnas i soptunna i källaren i båda husen. Glöd- och energilampor finns det behållare för i källaren i båda husen. I källaren finns påsar för komposterbara sopor. Under en vecka på våren ställs 2 st containers ut för brännbart och deponi. Övriga sopor forslar ni själva till Fågelmyra återvinning

Inre fond De pengar som finns kvar i inre fond följer lägenheten och kan disponeras av bostadsrättsinnehavaren i den aktuella lägenheten. Pengarna ska användas till förbättring av lägenheten. För att få ut pengar uppvisas faktura eller kvitto hos förvaltare.  Avsättningar till inre fond har avslutats.

Låsöppning, om ni låst er ute, sköts av vaktbolag. Telefonnummer till vaktbolag finns på anslagstavla i entré. Låsöppning betalas av den boende.

Lägenhetsförråd finns i källare och på vind. I källaren finns matförråd av nät ca 60*60 cm. Matförråden är inte kylda men relativt svala. Förråden har samma nummer som lägenheten. Förråden ska hållas låsta med egna hänglås även om ni inte använder dem.

Lägenhetsnummer Varje lägenhet har två olika nummer. I de flesta fall när lägenhetsnummer efterfrågas är det föreningens egna nummer, från 1 till 174, som gäller. De fyrsiffriga numren är lantmäteriverkets, t. ex 1101, 1102, 1201. Dessa nummer upprepar sig för varje trapphus och tillhör trapphusets adress.

Nycklar och taggar kan beställas av föreningens förvaltare. Tre omgångar nycklar hör normalt till lägenheten. Extrabeställda nycklar och taggar finns registrerade hos förvaltare. För förlorad tagg eller nyckel är Ni ersättningsskyldig.

Ombyggnader/Renovering Om ni planerar att bygga om lägenheten eller renovera badrum bör ni alltid kontakta styrelsen eller föreningens förvaltare först. Före eventuella åtgärder på det som föreningen har underhållsansvar för, enligt stadgarna, ska Ni alltid inhämta tillstånd av föreningen. Saknas tillstånd kan man bli skyldig att återställa lägenheten även efter avflyttning. Underhåll och renovering av det som Ni som bostadsrättshavare svarar för får dock göras utan tillstånd.

Parkerings- och garageplats bokas hos föreningens förvaltare. Datum gäller som könummer. Föreningen har 68 bilplatser och 58 garageplatser.

Porttelefon vid entrén aktiveras hos föreningens förvaltare som kopplar önskat telefonnummer till porttelefonen. Porttelefonen fungerar på följande sätt: Den som vill besöka Er trycker in den kod som är angiven vi Ert namn och trycker på ring, då ringer det i Er telefon. Ni öppnar genom att svara och trycka på stjärna på Er telefon. Denna funktion gäller mellan 06.00—21.00. Mellan 21.00—06.00 måste Era besökare trycka in Ert telefonnummer.

Rollatorer och barnvagnar finns det särskilt rum för i entréer eller källare (mitten entréer). Rollatorer och barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus.

Styrelsen väljs en gång om året på föreningsstämman som ni blir kallad till. Om ni har förslag och idéer till förbättringar är ni välkomna att lämna dessa till styrelsen eller förvaltare.                      

Störningsjour finns genom vaktbolag. Telefonnummer 010-470 57 00. OBS! Den störande står för utryckningskostnader från vaktbolaget.

Tvättstugor finns i källaren. I dagsläget 3 st. på Hagavägen 1 och 2 st. på Vasagatan 16. På Vasagatan 16 B finns dessutom en grovtvättstuga. Ni som bor på Hagavägen kan, med er tagg, komma in på Vasagatan 16 B. Bokning sker via tavlan i entrén trapphus eller via mobilapp. Varje lägenhet har tillgång till 6 tvätttider/månad i systemet.