På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att köpa en bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt är det viktigt att komma ihåg att du inte köper själva lägenheten - den ägs av bostadsrättsföreningen. Vad du köper är en andel av den föreningen - ungefär som en aktie i ett företag.

Du blir din egen hyresvärd...

När du köper en bostadsrätt i vårt område innebär detta alltså att du blir medlem och delägare i den ekonomiska föreningen Brf Bergsmannen. Du köper alltså en andel - en aktie - i föreningen vilket gör dig till en delägare av föreningens tillgångar men även till föreningens skulder och utgifter. Din "aktie" har ett nominellt värde, ett andelstal, som anger hur många procent av föreningens tillgångar och skulder som du äger.

Till denna andel hör en nyttjanderätt till en lägenhet. Man skulle kunna jämföra det med aktie i en golfklubb där du betalar dels en insats vid inträdet och dels en årlig avgift. För detta får du en spelrätt på banan.

Eftersom du med din andel är ansvarig för tillgångar och skulder är det viktigt att du noga undersöker föreningens ekonomi genom att granska årsredovisningen! Är ekonomin dålig kan det bli så olyckligt att du vid en flytt t.o.m. måste skänka tillbaka lägenheten till föreningen.

Lyckligtvis så har just vår förening en god ekonomi med en oförändrad avgiftsnivå sedan 1994 (med undantag för en 2%-ig sänkning år 2000) - men detta innebär inte att du bör eller ska undvika att kolla in årsredovisningen! Det är köparens ansvar att själv ta reda på fakta.

Demokrati

Som i alla föreningar drivs och styrs den av sina medlemmar. Underhåll och investeringar bestämmer föreningen själv över. Det finns inga slumvärdar bland bostadsrättsföreningar! Det är ju de boende själva som avgör hur de vill att sina hus och grönområden ska se ut.

Den dagliga driften och underhållet sköts av styrelsen, men det är föreningsstämman som väljer styrelsen! Uttrycket att du har den regering du förtjänar stämmer alltså in även inom bostadsrättsrörelsen.

Väljer du att köpa en bostadsrätt i brf Bergsmannen händer följande:

- du blir medlem i Brf Bergsmannen och därigenom även i...
- HSB Dalarna
- du har rätt att bo i bostadsrätten
- du äger en andel av Brf Bergsmannens tillgångar
- du får bygga om i bostadsrätten (med några få undantag)
- du får belåna den precis som vilken fastighet som helst
- du väljer, tillsammans med de andra i föreningen, styrelse till bostadsrättsföreningen och är med i övriga beslut på årsstämman.

Men det innebär också att:
- du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick
- du ansvarar för en andel av brf Bergsmannens skulder
- du betalar en avgift till bostadsrättsföreningen för att sköta om fastigheterna och de gemensamma nyttigheterna.

Underhållsansvar inne i lägenheten

Eftersom du s.a.s. blir din egen hyresvärd innebär det också att du som bostadsrättshavare inte på samma sätt som i en hyresrätt kan ringa och klaga hos värden...

Boendeformen "bostadsrätt" skapades bl.a. för att ge de boende självbestämmanderätt över hur de vill att lägenheten skall skötas. Underhållsansvaret har alltså överlåtits till den boende. Tycker du att dina orginaltaper från 1970 duger bra så är det ingen som tvingar dig att tapetsera om. Å andra sidan kanske du vill ha nya tapeter varje år, och då är det ingen som kan vägra dig det. Förutom ytlagret (målning och tapetsering) kräver de flesta åtgärder att man anmäler det till styrelsen, men det är mycket lite som man inte kan göra.

Eftersom det är du som är ansvarig för det materiella i din lägenhet är det mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Det är sedan viktigt att känna till att denna hemförsäkring >inte> täcker vattenskador m.m.
Du bör/måste därför ha en särskild bostadsrättsförsäkring!

Lägenhetens skick på överlåtelsedagen

Precis som när du är spekulant på ett hus har du som köpare en långtgående undersökningsplikt! Det är därför viktigt att noggrannt kontrollera lägenhetens skick innan köpet avslutas! Det stora problemet i såväl lägenhet som i småhus är fukt- och vattenskador. Den s.k. "Timelleffekten" finns inte bara i småhus utan är i allra högsta grad en realitet även i flerfamiljshus! Särskilt allvarligt blir det när det gäller badrummets fuktspärr samt egenmonterade apparater som t.ex. badkar och diskmaskiner. Säkerställ därför alltid att apparater kopplade till vattenledningarna är fackmannamässigt inkopplade och att fuktspärren inte är bruten!

Kontakta HSB Dalarna före köp

När ni bestämt er att köpa en andel i en bostadsrätt i brf Bergsmannen måste såväl köpare som säljare kontakta HSB Dalarna, som föreningen har anlitat för att sköta de praktiska detaljerna rörande överlåtelser.

Alla bostadsrättsinnehavare måste alltså vara medlem i sin bostadsrättsförening. Det betyder att en eventuell köpare måste ansöka om medlemskap. Man bör därför komma i håg att det är fullt möjligt för föreningen (genom sin styrelse) att vägra medlemskap för din köpare om den har legitima skäl för det.

Styrelsen har tre veckor på sig att meddela om köparen accepteras eller ej. Vanligt är att man trots denna väntetid skriver ett köpeavtal. I det köpeavtalet bör/måste man där villkora avtalet så att det upphävs om köparen inte godkänns.

Detta innebär att inflyttning ej får ske förrän ni s.a.s. har svart på vitt att ni är medlemmar i föreningen.