Historik

                           Historik underhåll BRF Dagny från år 2001

2001      Utbyggnad och inglasning av balkongerna (ingen hyreshöjning)

2004      Fönsterbyten, hyreshöjning

2005       Byte av ytterdörrar installering av porttelefon + portöppnare (Tagg)

2006       Alla trapphus har målats + ledstängerna

2006       Automatiska dörröppnare i källaren

2007       Markiser på balkongerna ingen hyreshöjning

2007       Digitala tidur för motorvärmare på P-däck + garageplatserna

2007-8   Förnyade trädgården

2008-9   Radonmätning OVK, besiktning utförd i fläkttrummorna

2009       Belysning stolpe vid sopstation + borttagning av vägbula

2009       Energibesiktning

2009       Vattenbesparing på kranar

2009       Plantering vid vindflöjen  

2010       Brandsläckare i trapphusen, 30 st

2010       Byte av brandvarnare 190 st

2010       Ombyggnad av brandlarm

2010       Borttaget tre granar efter Vasagatan

2011       Vattenläcka under garaget

2011       Breddning av gångvägen längs garageväggen, delat med (BRf Alrik)

2011       Borttagning av 2 träd vid hus 12 infarten

2011       Inköp av mark, från Brf Gudröd till brandgatan vid hus 12

2011       Statuskontroll av lägenheterna. Föreningens kostnad

2012       Ombyggnad till 3 fassystem

2012       Säkerhetsdörrar installerades till lägenheterna + postboxar

2012       Kontroll av ventilationen i lägenheterna

2013       Byta av tvättmaskinerna + målning, hus 12 o 14. Torkskåp insatt i grovtvätten hus 12.

2013       Nytt golv + målning i rullator- och barnvagnsrummet + gåband i hus 12 o 14

2013       Bredda infarterna till hus 12 o 14 + brandgatan vid hus 14.

2014       Byte av 3 st värmepumpar

2014       Ny sopstation + borttagning av en vägbula

2014       Breddning av gatan ut till Vasagatan delat med Brf Gudröd + servetut

2014       Kontroll av avloppen

2015       Reparation av pelare i garaget

2015       Tilläggsisolering av tak

2015        Byte till nya hissar 6 st (ingen hyreshöjning)

2015        10 st nya parkeringsplatser med motorvärmare

2015        Spolning av ledningar, grillplats, reparation i garage

2015        Takisolering, breddning a v väg

2016         Garageklädsel

2016         Fasadtvätt

2016         Markarbeten

2017         Byte av lykstolpar (5 2t)

2017         Byte grovtvättmaskin 14 A

2017          Vissa nya planteringar

2017          LED-belysning garage

2018          Relining av avloppsrör

2018           Ett uthyrningsrum installerades i hus nr 12

2018           Kamerautrustning garage

2018           Byte av rör för varmvatten

2020           Solceller installerade 

2020           OVK (obligatoriek ventilation kontroll) utfört av Borlänge Sotningsdistrikt