Om Brf Dagny

VÄLKOMMEN TILL Brf DAGNY, Vasagatan 12–14, Borlänge

 

Föreningen

HSB Brf Dagny org.nr. 782600–0577 i Borlänge.

Styrelsen

Ordförande, Andres Georgsson, tel. 070-648 69 65

Sekreterare, Cecilia Johansson, tel. 070- 490 81 55 ansvarig för gym.

Ledamöter

Bengt Hamelius tel. 076-135 81 85, ansvarig för fastigheter, fastighetskontroller, garage, parkering och informera nya boenden

Yngve Rönnstedt, tel. 070-488 07 72, ansvarig för lägenheter, tvättstugor, cyklar och julgran

Patrik Hjelte, tel. ansvarig för hobbyrum, övernattningsrum, samkvämsrum samt tvättstugor

HSB ledamot, Maria Bergkvist

Suppleant,

Amy Qu Dogyang, tel. 070-034 05 18

Aktuell information och nyheter

https://www.hsb.se/malardalarna/brf/dagny/

 

Köksfläkt

Vid byte av köksfläkt/spiskåpa är det i första hand spiskåpa utan inbyggd fläkt som ska användas. Om Alliancefläkt används får inte högsta hastigheten på fläkten användas.

 

Förvaltning

För att komma i kontakt med förvaltare ringer man HSB:s expedition 010-303 28 10, vår förvaltare är Karin Dahlström. Mejl-adressen är: 07forvaltare@hsb.se

 

Felanmälan

Undvik att ringa servicecentrum på icke kontorstid. Går det att vänta till en vardag så gör det. Varje utryckning på icke kontorstid kostar föreningen mellan 3000 och 4000 kr + moms.

Bostadsrättsinnehavaren kan få stå för kostnaden själv om utryckningen bedöms som onödig.

Telefon till servicecentrum: 010- 303 27 00 dagtid mellan 8.00-16.00.

Om hissen krånglar gäller inte detta utan man ringer Kone alla tider, tel. 0771-500 000

 

Luftning av element.

Om elementen behöver luftas, ring servicecentrum, som tar kontakt med vaktmästaren, det ingår i hans avtal.

 

Namnbyte på dörrar och postfack samt namnbyte på entrétavla

Ombesörjs av HSB

 

Andrahandsuthyrning

Med upplåtelse i andra hand anses att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande. Om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen eller inte saknar betydelse för bedömningen. Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående till bostadsrättshavaren. 

 

Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan medgivande från föreningen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning. 

 

När man vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas till styrelsen. Det är styrelsen som lämnar tillstånd till andrahandsuthyrningen.

Ett andrahandsutlåtande ges tillstånd för högst ett år i taget. Styrelsen tar ut en avgift vid andrahands­uthyrning på 10 % på 1 basbelopp vilken är ca 4 400 kr/år, lika för alla lägenheter, fr.o.m. 1 januari 2017.

 

Dörrmatta

Får ej placeras i trapphuset.

 

Grillplats

Vi har en trevlig grillplats som alla boende är välkomna att använda, men för att det ska bli trevligt för alla är det förstås viktigt att vi tar hänsyn till följande enkla ordningsregler i samband med grillning

-Grillen töms på aska efter användning (Folie på marken under gillen underlättar städningen, då denna lätt samlar ihop resterna dagen efter) Kolrester kan ligga kvar i grillen och återanvändas.

- Efter grillning ska grillgaller rengöras och ev. spill och matrester på grillen tas bort.

-Försäkra dig om att det inte finns någon risk att eld sprider sig efter grillningen avslutas

-Plocka undan skräp och se till att det är rent och snyggt när du är färdig

-Bord och stolar torkas av efter användning och inget skräp kvarlämnas

-Cigarettfimpar kastas i askkopp inte i grillen

-Visa hänsyn till dina grannar, tänk på ljudvolymen efter kl. 22.00

 

Brandvarnare

Alla lägenheter måste ha en fungerande brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren står själva för kostnaden.

Garage och parkeringsplatser

Det finns 49 garageplatser och 82 p-platser utomhus. Garageplats kostar 500:-/månad och p-plats 250:-/månad. Samtliga platser har motorvärmaruttag. Det finns dessutom 8 p-platser utomhus med endast laddstolpe för elbilar. Dessa platser kostar 300:-/månad + 3:-/kWh (pris 1 juni 2023) För att ställa sig i kö till garage- och parkeringsplatserna kontakta HSB:s förvaltare på tel. 010-303 28 10.

Det är givetvis förbjudet att ladda elbilar i motorvärmaruttagen.

Framför respektive hus finns 6 gästparkeringar. De som har handikapptillstånd för parkering behöver inte använda P-skiva på våra parkeringar.

 

Cykelparkering

Finns framför respektive hus samt i källare. Placera gärna era cyklar i källaren under vintertid för att underlätta snöröjningen. Vartannat år gallras icke använda cyklar bort.

 

TV och internet

Tele2 handhar vår TV genom kabel. Grundavtalet är 15 kanaler och det ingår i avgiften.

Telenor handhar vår telefoni och datatrafik. Det ingår i avgiften.
Gruppanslutningsavtalet ger de boende tillgång till bredband med 250 Mbit/s i nedladdning och 100 Mbit/s i uppladdning samt bredbandstelefoni. Samtalskostnader på telefoni tillkommer för den boende. Uppgradering av bredbandshastigheten är möjlig och följande priser gäller utöver det som föreningen betalar 500/100 Mbit/s - 379 kr, 1000/100 Mbit/s - 399 kr

Telefon till Tele2 är 90 222.  Och Telenor 020–222 222.

 

Nycklar och nyckeltaggar

Nycklar och taggar lämnas över av frånträdande lägenhetsinnehavare. Anmäl borttappade taggar och nycklar till HSB

 

Låstider portar, Porttelefon

Entréerna är låsta dygnet runt. För att komma in krävs en TAGG (bricka). Håll taggen framför läsaren så öppnas porten, Varje gång en dörr öppnas med "taggen" registreras det i en dator och lagras i 14 dagar, därefter spelas det över.

Porttelefon vid entrén fungerar så att den som vill besöka er ringer upp er enligt instruktion vid porten. Ni meddelar HSB det telefonnummer som ska användas.

Garagelåset fungerar på samma sätt som låsen vid entréerna, förutsättning att Ni har behörighet till garaget. Det finns även möjlighet att köpa en fjärröppnare till garageportarna hos förvaltaren. Det finns även en app. till garageportarna.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i källaren i respektive hus, varav en grovtvättmaskin i båda husen. Tvättstugorna bokas i entréerna, kan även bokas i mobilen. Endast 2 tider per dag får bokas och 10 perioder per månad. För allas ansvar håll rent och snyggt i tvättstugorna, dammsug luddfilter i torktumlare. Om ni har klagomål, vänd er till den föregående användaren. Strömmen i tvättstugorna bryts kl. 22.00. Då egen tvättmaskin används gäller samma tider. 07.00 -22.00

Sophantering

Sopkärl för komposterbart avfall samt hushållsavfall finn vid gaveln till hus 14, återvinningsstation finns på Vasagatan.

Avlopp
OBS! Häll inte olja i vasken. Detta orsakar stopp i rören när oljan stelnar längre ner i rören där det är kallt så som i källaren.

Sopkärl för kompost och hushållssopor finn vid gaveln på hus 14. Containrar för glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar och pappersförpackningar finns på Vasagatan

Renovering/ Störande ljud

Störande ljud ska undvikas mellan kl. 22.00 och 08.00. Till detta räknas till exempel höga röster i lägenheten, hög volym på musikanläggning, TV mm.

Borrning med slagborrmaskin, bilning eller liknande störning i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 08.00 - 18.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 - 16.00.

På helgdagar såsom julafton, nyårsafton och liknade avhåller vi oss från allt högljutt arbete helt och hållet. Om Du ska renovera lägenheten och det kan bli störningar som följd; sätt upp en lapp på anslagstavlan/entrédörren och ange när och hur länge störningarna kan pågå och från vilken lägenhet det störande ljudet kommer.

Kommer arbetet att pågå under längre tid än några dagar skall styrelsens godkännande inhämtas.

Försäkring

Brf Dagny har tecknat en fullvärdesförsäkring för fastigheten. Dessutom har Brf Dagny tecknat ett bostadstillägg för de delar som bostadsrättsinnehavarna ansvarar för.                    Ni måste ha en egen hemförsäkring för lösöre.

Trapphus

Inget brännbart material, cyklar, barnvagnar eller rullatorer får förvaras i trapphus eller korridorer, då de kan försvåra utrymning.

  

Rökning

Rökning får inte förekomma i våra allmänna utrymmen. Bör också i möjligaste mån undvikas på balkongerna, eftersom vårt ventilationssystem gör att röken kommer in i närliggande lägenheter.

Samlingslokal

Samkvämsrum finns i hus 12 i källaren och är till för alla boenden i brf Dagny. Rummet har plats för 14 personer och öppnas med tagg. Rummet bokas i kalendern vid rummet. Inga husdjur i rummet. Dammsug, torka av bordet och ta med er skräpet.

Motionsrum

Ett enklare motionsrum finns i varje källare. Alla har tillgång till motionsrummet i 14 där det finn lite mer utrustning.

Uthyrningsrum

Rummet ligger i källaren under entrén till trappuppgången 12B. Rummet är utrustat med fyra sängplatser, en våningssäng samt en bäddsoffa. Det finns ett badrum samt utrymme för att kunna värma mat eller koka vatten i vattenkokaren som finns tillgänglig. Tv finns i rummet. Hyresgästen medtar egna sängkläder och förbrukningsartiklar så som toapapper och tvål.

Bokningar av hyresrummet görs i entréerna lika som tvättstugorna, kostnad 100:-/natt.  

Den som hyr rummet skall förevisa utrymningsvägarna för hyresgästen.

Betalningen för rummet kommer automatiskt läggas till på månadshyran. Städning efter vistelsen kommer granskas. Vid utebliven städning kommer en extra avgift debiteras. Incheckning vid bokningsdatumet kommer att ske kl. 14.00 och utcheckning senast 12.00.

Snickerilokal

För enklare snickeri finns en lokal i hus 12, inpassering sker med tagg.

Balkonger, balkonggardiner och markiser

Boende får själva stå för kostnaden för balkongens gardiner och markiser om de går sönder. Markiserna måste dock ha samma färg som övriga markiser i brf Dagny, alltså gula.           Om ni vill byta gardiner rekommenderar styrelsen att ni väljer en neutral färg tex vit eller grå

För att undvika problem med snö och is vintertid, slå över markisen i neutralt läge, använd handsändaren.

Grillning på balkongen för endast ske med el-grill.

Fönster

Observera att glidskenorna till fönstren måste smörjas med jämna mellanrum annars kan de skadas, om dessa skadas måste lägenhetsinnehavaren reparera på egen bekostnad. WD-40 är ett lämpligt smörjmedel.

2023-08-01