Valberedning

Valberedningen har till uppgift – att föreslå lämpliga kandidater som tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ska arbeta för bostadsrättsföreningens bästa.

Vid föreningsstämman utses valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Mandattiden för valberedare sträcker sig från årsstämma till årsstämma.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sin uppgift. Protokoll ska föras vid samtliga möten. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera sina förslag på lämpliga kandidater.

Valberedningen i HSB brf Punkten 2 består sedan föreningsstämman den 17 maj 2017 av:

"Här visas valberedningen ledamöter när uppdateringen är klar"

 

Intresserad av styrelsearbete?

Bor du i föreningen och är intresserad av ett förtroendeuppdrag eller vet någon annan i föreningen som skulle passa bra för uppdraget, tveka då inte att höra av dig till någon i valberedningen.