Allmänt

Föreningen består av ett höghus (13 vån) och fyra lägre hus (4 vån).
Föreningen byggdes åren 1990-1992 och består av 104 lägenheter belägna i bostadsområdet Vivalla som gränsar till bostadsområdet Baronbackarna, villaområdena Hjärsta och Lundby samt affärs- och småindustriområdet Boglundsängen.
I centrumanläggningen finns Vivalla stadsdelsbibliotek som under 2005 moderniserats och byggts ut för att skapa bra lokaler för ”Mötesplats Vivalla”, där det ofta arrangeras möten mellan kommunens företrädare och medborgarna ”Vivallaborna”.I Vivalla finns en stor mängd föreningar, samfund och grupper med verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Service

Mitt i bostadsområdet finns den inglasade centrumanläggningen som rymmer det mesta av offentlig och privat service. Här finns idag vårdcentral, folktandvård, polis, bibliotek, livsmedelsbutiker, frisör, café, spelbutik, matt- och möbelaffär, uttagsautomat.
I direkt anslutning till Vivalla finns City Gross, ICA Maxi och Eurostop Hotell och konferens.

Kommunikationer

Busslinje nr 1 går in till city och vidare till Marieberg och Mosås. Busslinje nr 2 går in till city och vidare till Brickebacken. Busslinje nr 10 går in till city och vidare till Örebro universitet.
Väl utbyggda cykelvägar gör det enkelt att ta sig till och från Vivalla. Med bil kommer man också lätt till Vivalla, som ligger i anslutning till E18/E20 med avfart vid Eurostop.


Rekreation

Vid Vivalla sportcenter finns en anläggning för olika typer av idrott både sommar och vinter.
På bekvämt gångavstånd finns tillgång till strövområden, i söder ligger Hjärstaskogen och i norr Lundbyskogen som båda är populära promenad- och rekreationsområden.
I anslutning till centrum finns ett utomhusbad som också arrangerar trivselkvällar under sommaren.

Skola

I Vivalla finns det tolv kommunala förskolor varav en med musikprofil och en med språkprofil.

Områdets grundskola - Vivallaskolan, en F-6 skola, är en av Örebros modernaste skolor sedan ombyggnaden i början av 2000-talet. I anslutning till skolan finns Kulturarenan, en samlingspunkt med 400 sittplatser för teater, musik och dansuppvisning.

Fritidsgården ligger samlokaliserad med skolan och är öppen kvällstid för ungdomar 13 år och äldre. Dagtid finns där ett skolcafé. I anslutning till fritidsgården finns även musik- och dansstudio.

I centrum ligger också Örebro Folkhögskola.