På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Information riktad till dig som bor i vår förening

På de här sidorna försöker vi samla allt som är av intresse för dig som bor i föreningen.

Container

Planerade tider för container publiceras här på websidan som nyheter och på slingan.

 • Tiderna är preliminära och kan komma att flyttas.
 • I buren för elavfall är sådant som har eller har haft batteri eller elsladd.
 • Lysrör, batterier glöd och lågenergilampor är inte elavfall.
 • Det är absolut förbjudet att kasta elavfall, bildelar, färgburkar eller annat miljöfarligt i containern.
 • Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför contaiern.

 

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd. Ansökningsblankett kan fås av Vicevärden

 

Renovering

Alla större ändringar i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen. Vattenledningar, värmeledningar och radiatorer, ventilation och avlopp får inte ändras utan styrelsens godkännande. All renovering ska ske på ett fackmannamässigt sätt.

 

Sophantering

Fr o m 2013 är det lag på att sopsortera i Malmö. Det innebär att våra sopor ska sorteras såhär:

 • Matavfall läggs i papperspåse som tillhandahålls av föreningen. Denna påse kastas i speciellt kärl i soprum i källaren.
 • Sopor måste förpackas väl så att inte dålig lukt uppstår. Fyll inte matavfallspåsen för mycket så att den öppnas när den kastas i sopkärlet.
 • Övrigt restavfall kastas i sopnedkasten som innan.
 • Det som kan kastas i kärlen på återvinningsstationen kastas där.

http://www.sysav.se/Privat/
http://matavfall.vasyd.se/

 

Tvättstugor

Max 5 timmar får bokas åt gången. När tvättpasset är slut kan man boka nya timmar. Max 17 timmar per månad får bokas. Avbokar man innan tvättidens början, räknas inte tiden in i de 17 timmarna. Torkrummet får disponeras i 30min efter tvättiden.

På söndagar finns det bara 2 tvättpass. Antingen bokar man klockan 10 till 13 eller klockan 13 till 16. Trots att det är möjligt att boka annorlunda i systemet på söndagar, så är detta inte tillåtet.

Så tillåtna tider är:
Tvättstuga: Måndag-lördag: 8.00-20.00. Söndag: 10.00-16.00
Torkrum: Måndag-lördag 8.00-20.30. Söndag 10.00-16.30.


Din elförbrukning

Klicka här för att kolla din elförbrukning: http://31.216.137.195/minel_2/index.asp?lang=SWEDISH&usrc=1
Ange lägenhetsnummer som användarnamn och mätarid som lösenord. Har du inte fått reda på ditt mätarid kontaktar du vicevärden.

 

Garage & Parkering

Föreningen har både garage och parkeringsplatser för uthyrning.
Parkeringsplats 150,- / mån
Garageplats 350,- / mån
Hör av dig till vicevärden för att ställa dig i kö.

Gästparkering

Det finns 4 parkeringsplatser vid Arkitektgatan 43 som man måste ha skriftligt tillstånd i framrutan för att få använda.Dessa är främst avsedda för våra enteprenörer men medlemmar kan få tillstånd till sina hantverkare vid behov.
På kvällar och nätter (17-06), lördagar och söndagar samt helger kan även våra medlemmar få tillstånd.
Under jul och nyår, 23/12 kl 16 till 8/12 kan man få tillstånd varje dag förutom de dagar vi har container på två av platserna.
Allt gäller i mån av plats och först till kvarn osv. Den som vill ha tillstånd vänder sig till ViceVärden i god tid. Observera att Q-park kan sätta p-böter om man inte har tillstånd