På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Underhållsansvar

GränsdragningUnderhållsansvaret regleras ofta i stadgarna. Men detta kan vara svårt att tolka och gränsdragningen kan skapa problem.
Därför kommer här en liten lista som förhoppningsvis skall underlätta och som visar på vem som är ansvarig för underhållet.

Avloppsledning och golvbrunn
Här gäller det att kontrollera med respektive förenings grundstadgar.
Vissa föreningar, exempelvis HSB-föreningar, lägger ansvaret på föreningen gällande golvbrunn, avlopp och elledningar. Föreningar som förvaltas av Bostadsrätterna (tidigare SBC) lägger däremot ansvaret på den enskilde medlemmen.

El
Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för kontakter, strömbrytare, elledningar inom lägenheten, byte och underhåll av säkringar etc.
Vad gäller de icke synliga elledningarna i lägenheten skiljer sig föreningarna åt beroende på vad som står i föreningens grundstadgar. I Asterns stadgar står det att detta är medlemmens ansvar.

Fönster
Inre underhåll så som målning, fönsterglas på insidan, beslag, tätlister, persienner, markiser, kitt och spröjs står den enskilde bostadsrättsinnehavaren för.
Yttre underhåll så som bågar, karmar och dropplister skall föreningen stå för.

Förråd
Föreningen står för förrådets väggar i källare och på vind. Dock kan man ha ett visst ansvar om det ingår i upplåtelsen.

Innertak
Bostadsrättsinnehavaren står för innerstaket och underhållet av detta.

Kök
Bostadsrättsinnehavaren står för underhållet av köket. Detta inkluderar vitvaror, snickerier, diskbänk, luckor, bänkskivor och så vidare.

P-plats
Om p-platsen ingår i upplåtelsen ansvarar bostadsrättsinnehavaren för skötsel och underhåll.
För det mesta hyr bostadsrättsinnehavaren dock p-platsen av föreningen genom separat avtal och då står föreningen för underhållet, om inte hyresavtalet säger något annat. Dock är det normalt att man får skotta och sanda sin egen p-plats.

Radiatorer
Bostadsrättsinnehavaren står för målning av element och ledningar.
Föreningen ansvarar sedan för själva värmeelementet inklusive ventil och termostat, in- och utgående värmeledningar etc.

VA-armaturer
Bostadsrättsinnehavaren svarar för blandare, kranar, vattenlås, bottenventil i toalett och liknande.

VA-ledningar
Bostadsrättsinnehavaren svarar för kall- och varmvattenledningar från anslutningspunkten (ballofixlås) fram till vattenblandaren. Med andra ord står bostadsrättsinnehavaren för synliga rörledningar i bostaden.
Avloppsledningar under diskbänk fram till golvyta, vattenlås samt målning och ledningsrör svarar bostadsrättsinnehavaren också för.

Ventilation
Bostadsrättsinnehavaren svara för badrums- och köksfläkt på så sätt att man skall rengöra detta och byta filter. Sedan skiljer sig ansvaret åt beroende på praxis i föreningen.
Kanaler för ventilation och öppna spisar är föreningens ansvar.
Alla ledningar, rökkanaler och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med, och som betjänar flera lägenheter, är i princip föreningens ansvar.

VVS-artiklar
Badrumsporslin så som toalett, badkar, dusch, bidè med mera har bostadsrättsinnehavaren själv ansvar för.

Väggar
Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning och tapetsering av ytskikt. Ansvaret sträcker sig också ner till tätskikt i badrum och andra våtutrymmen.

Ytterdörren
Ytterdörren brukar bostadsrättsinnehavaren och föreningen dela upp mellan sig.
Föreningen står för utsidan, målning och ytbehandling av denna.
Bostadsrättsinnehavaren står sedan för målning och ytbehandling av insidan, karm, foder, lås, handtag, ringklocka, brevinkast, namnskylt, tröskel och lister.

Yttre utrymmen
Om de ingår i upplåtelsen står de under bostadsrättsinnehavarens ansvar.
I de allra flesta fall brukar dock yttre utrymmen falla under föreningensansvar.

Övrigt
Som bostadsrättsinnehavare ansvar man också för badrumsskåp, gardinstänger, innerdörrar, klädhylla, socklar, terrasser, torkställningar, trösklar, uteplatsen och i princip för allt som hör till lägenhetens inre.
Det är viktigt att undersöka och känna till hur det ser ut i den förening där man själv bor.