Avgiftshöjning

14 december 2016

Budget och underhållsplan för verksamhetsåret 2017 är nu fastställda efter genomgång med HSB. Vi vill därför informera att avgifterna kommer att höjas med 2% från och med den 1 januari 2017.