Avloppsavstängning och vattenavstängning

16 april 2021 Då det har visat sig att några boende i hus 3 fortsatt att spola vatten i avloppen när de har fått avisering från ISAB om att inte göra det under den tiden då avloppet är avstängt kommer vattnet nu att stängas av helt under den tid som avloppet är avstängt.

Detsamma kommer att göras även i hus 5 och 7 när det blir aktuellt att stänga av avloppen där. När medlemmar spolar vatten och använder toaletten trots uppmaning om att inte göra det är konsekvensen extra kostnader på grund av att tvättstugor, källarförråd, och andra gemensamma utrymmen måste rengöras och saneras efter att avföring runnit ut där. Dessutom finns det risk för ännu större extrakostnader om spolandet skulle rinna in och förstöra gjutningen innan den hunnit härda. Då måste ISAB slipa bort stumpan och gjuta en ny, ett arbete som skulle ta veckor.

Vi påminner om att det är viktigt att alla följer de anvisningar som ni får i brevlådan från ISAB. Eftersom det fortfarande ligger kvar lite vatten kvar i rören trots avstängningen måste fortfarande varje boende sköta sig och inte spola under avstängningen. Men när vi nu låter stänga av vattnet blir kommer risken för allvarliga skador att åtminstone minska.

Notera att vattnet inte stängs av för alla boende i ett hus samtidigt! Vattenavstängningen gäller bara dem som fått meddelande från ISAB om att deras avlopp stängs av. Information om exakt vilka dagar just din lägenhet berörs kommer att lämnas i din brevlåda cirka 5 dagar innan första dagen för avstängning.


Till nyhetslistan