Medlemsbladet

Medlemsbladet delas ut ca 3 gånger per år till medlemmarna i Stjärnhusen.

I medlemsbladet informeras Stjärnhusborna om aktuella frågor gällande fastigheten.

De äldre upplagorna finner Du under Arkiv